מודל פיננסי

מודל לחיזוי כספי של מערכת פיננסית

מודל פיננסי הוא מודל הבנוי מהנחות ומספרים, ומאפשר חיזוי כספי של "מערכת". המערכת יכולה להיות חברה, ארגון, פרויקט וכדומה.

המודל הפיננסי נדרש כשיש צורך באומדן עתידי של כספים, כגון אומדן רווחיות, תחזית הכנסות, תחזית הוצאות וכדומה. המודל בנוי על הנחות עבודה שמשמשות בסיס להבנה של כל המערכת. על בסיס הנחות העבודה, מחילים נתונים של הפרטים הקטנים יותר המרכיבים את המערכת הכלכלית, כך שנוצר מודל כלכלי שבו שינוי של פרט בתוך המודל, משפיע על כל המודל. לדוגמה - שינוי של מחיר המוצר ישפיע על היקף רכישת המוצר, ומשם ישפיע על היקף המכירות של החברה, ומשם ישפיע על הרווחיות שלה, ומשם ישפיע על הכסף המזומן שיעמוד לרשותה, ומשם על היקף ההון ההתחלתי הנדרש, וכן הלאה.

מודל פיננסי טוב נדרש בכל חברה וארגון כלכלי, לצורך קבלת החלטות ניהוליות טובות. כמו כן, הוא מאפשר סימולציות "מה אם", שכן המנהל יכול לשנות פריטים במודל כדי לבחון את השפעתם על כלל המערכת/הארגון/החברה.

המודלים הפיננסים מורכבים ומקצועיים, ולכן על פי רוב נעשים בידי אנשי מקצוע שהם כלכלנים ו/או רואי חשבון ו/או בוגרי מנהל עסקים המתמחים במימון.

קישורים חיצוניים עריכה