מחקר האינטרנט

מחקר האינטרנט מתייחס הן למחקרים העושים שימוש באינטרנט והן למחקרים בהם האינטרנט הוא מושא המחקר.

כחלק בלתי נפרד מתהליך המחקר האינטרנט מאפשר לחוקרים גישה רחבה ומיידית למאגרי מידע בשפות שונות ולאוכלוסיות מחקר אפשריות[1]. מעבר לשימוש באינטרנט ככלי יעיל ליישום שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות מסורתיות בענפי מדע שונים (ראו למשל שאלון מקוון), מתפתח במהלך השנים האחרונות ענף עצמאי לחקר המידע המופץ באינטרנט ומשתמשיו. בין היתר חוקרי אינטרנט עוסקים באוכלוסיית הגולשים ברשת (לדוגמה חקר הפער הדיגיטלי, קהילות מקוונות, וכיוצא באלו), כמו גם המידע הזמין ברשת (לדוגמה כריית מידע, חקר מנועי החיפוש, וניתוח תוכן גולשים).

העלייה המתמדת בכמות המידע אותו ניתן למצוא באינטרנט, עודדה את התפתחותם של מיומנויות חיפוש מידע ואת השימוש בכלים המשמשים למציאת מידע. בין הכלים המרכזיים המשמשים את החוקרים הנעזרים באינטרנט בעת ביצוע המחקר, ניתן למנות את מנועי החיפוש, מדריכי אתרים ושירותי חיפוש נוספים. יש חוקרים המשתמשים בתוכנות למחקר באינטרנט (Internet Research Software). תוכנות מסוג זה מאפשרות שמירה של מידע מהאינטרנט, מידע שלאחר שמירתו ניתן לארגנו בעצים היררכיים, להוסיף לו תגיות לפי הצורך ולהשתמש בו בצורות נוספות.

בישראל

עריכה

בישראל פועלים שני מכונים לחקר האינטרנט - מכון פרטנר לחקר האינטרנט באוניברסיטת תל אביב ומרכז שגיא לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה. באוניברסיטה העברית בירושלים נפתחה בשנת 2010 מגמת מדיה חדשים העוסקת בתחום, בחוג לתקשורת[2]. חקר האינטרנט נערך גם באוניברסיטאות נוספות.

לקריאה נוספת

עריכה
  • Markham, A. N., & Baym., N. K.(Eds.) (2009). Internet inquiry: Conversations about method. Los Angeles: Sage Publications.
  • Hargittai, E. (2002), "Second-Level Digital Divide: Differences in People’s Online Skills", First Monday, Vol. 7, Issue 4, April 2002.
  • Hunsinger, J., Klastrup, L., and Allen, M. (eds.) (2010). International handbook of internet research. London : Springer.
  • Introna, L.D., & Nissenbaum, H. (2000), 'Shaping the Web: Why the Politics of Search Engines Matters', Information Society, Jul.-Sep. 2000, Vol. 16, Issue 3, pp. 169-186.
  • Segev, E. (2010), Google and the Digital Divide: The Biases of Online Knowledge, Cambridge: Woodhead Publishing.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ Hickey, S., & Mohan, G. (Eds.) (2004). Internet research methods: a practical guide for the social and behavioural. Thousand Oaks, CA: Sage.
  2. ^ המחלקה לתקשורת ועיתונאות - מידע על מגמות בתואר השני