מטען פלאנק הוא יחידת מטען חשמלי, המהווה את אחת היחידות הבסיסיות במערכת יחידות פלאנק.

ערכו של מטען פלאנק מוגדר כ:

כאשר:

הוא מהירות האור בריק
הוא קבוע פלאנק
הוא קבוע פלאנק המצומצם
הוא המקדם הדיאלקטרי של הריק
הוא המטען האלמנטרי (מטען של אלקטרון אחד) ביחידות קולון
הוא קבוע המבנה הדק, השווה בערך ל-
(אטוקולון) שווה ל

כיוון שמטען פלאנק שווה למטען האלמנטרי המחולק בשורש הריבועי של קבוע המבנה הדק, הוא גדול מהמטען האלמנטרי פי .

במערכת היחידות CGS, בה , מטען פלאנק מוצג בצורה פשוטה יותר: