ערכים מוזנחים

המידע הבא הוא עותק שמור בזיכרון המטמון, שעודכן לאחרונה ב־03:03, 22 בפברואר 2021. לכל היותר 5,000 תוצאות נשמרות בזיכרון המטמון.

עדכונים לדף הזה מורצים פעמיים בחודש.

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ה'תמ"ד‎‏ (09:08, 3 בספטמבר 2014)
 2. ה'ת'‎‏ (09:18, 3 בספטמבר 2014)
 3. שנים עבריות ד'ק' - ד'קצ"ט‎‏ (09:19, 3 בספטמבר 2014)
 4. ה'שצ"ז‎‏ (09:36, 3 בספטמבר 2014)
 5. ה'שצ"ה‎‏ (09:37, 3 בספטמבר 2014)
 6. 878‎‏ (10:02, 3 בספטמבר 2014)
 7. 904‎‏ (10:03, 3 בספטמבר 2014)
 8. 277‎‏ (10:05, 3 בספטמבר 2014)
 9. 342‎‏ (10:06, 3 בספטמבר 2014)
 10. ה'שפ"ד‎‏ (12:26, 3 בספטמבר 2014)
 11. ה'שע"ח‎‏ (12:27, 3 בספטמבר 2014)
 12. ה'שע"ו‎‏ (12:27, 3 בספטמבר 2014)
 13. ה'שע"ג‎‏ (12:28, 3 בספטמבר 2014)
 14. ה'שס"ה‎‏ (12:29, 3 בספטמבר 2014)
 15. ה'שנ"ט‎‏ (13:10, 3 בספטמבר 2014)
 16. ה'שנ"ז‎‏ (13:11, 3 בספטמבר 2014)
 17. ה'שנ"ה‎‏ (13:11, 3 בספטמבר 2014)
 18. ה'שנ"ד‎‏ (13:11, 3 בספטמבר 2014)
 19. ה'שנ"א‎‏ (13:12, 3 בספטמבר 2014)
 20. ה'שמ"ט‎‏ (13:12, 3 בספטמבר 2014)
 21. ה'שמ"א‎‏ (13:13, 3 בספטמבר 2014)
 22. ה'ש"ם‎‏ (13:13, 3 בספטמבר 2014)
 23. ה'של"ח‎‏ (13:14, 3 בספטמבר 2014)
 24. ה'של"ו‎‏ (13:14, 3 בספטמבר 2014)
 25. ה'של"ג‎‏ (13:15, 3 בספטמבר 2014)
 26. ה'של"ב‎‏ (13:15, 3 בספטמבר 2014)
 27. ה'שכ"ט‎‏ (13:15, 3 בספטמבר 2014)
 28. ה'שכ"ז‎‏ (13:16, 3 בספטמבר 2014)
 29. ה'שי"ט‎‏ (13:17, 3 בספטמבר 2014)
 30. ה'שי"ז‎‏ (13:17, 3 בספטמבר 2014)
 31. ה'שי"ג‎‏ (13:18, 3 בספטמבר 2014)
 32. ה'שי"א‎‏ (13:19, 3 בספטמבר 2014)
 33. ה'ש"ח‎‏ (13:19, 3 בספטמבר 2014)
 34. ה'ש"ב‎‏ (13:20, 3 בספטמבר 2014)
 35. ה'רצ"ז‎‏ (13:21, 3 בספטמבר 2014)
 36. ה'רצ"ה‎‏ (13:22, 3 בספטמבר 2014)
 37. ה'רצ"ד‎‏ (13:22, 3 בספטמבר 2014)
 38. ה'רצ"ב‎‏ (13:22, 3 בספטמבר 2014)
 39. ה'רפ"ד‎‏ (13:23, 3 בספטמבר 2014)
 40. ה'רפ"ג‎‏ (13:24, 3 בספטמבר 2014)
 41. ה'רפ"א‎‏ (13:24, 3 בספטמבר 2014)
 42. ה'רע"ט‎‏ (13:24, 3 בספטמבר 2014)
 43. ה'רע"ו‎‏ (13:25, 3 בספטמבר 2014)
 44. ה'רע"ה‎‏ (13:25, 3 בספטמבר 2014)
 45. ה'רע"ג‎‏ (13:25, 3 בספטמבר 2014)
 46. ה'רס"ח‎‏ (13:26, 3 בספטמבר 2014)
 47. ה'רס"ז‎‏ (13:26, 3 בספטמבר 2014)
 48. ה'רס"ב‎‏ (13:27, 3 בספטמבר 2014)
 49. ה'רנ"ט‎‏ (13:28, 3 בספטמבר 2014)
 50. ה'רנ"ד‎‏ (13:28, 3 בספטמבר 2014)

צפייה ב: (50 הקודמים | 50 הבאים) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)