רשימת קולות: II_choose your sports All wikis

מכל בעלי זכות ההצבעה, הצביעו 0.

בסך הכול היו 0 קולות. מתוך אלה, 0 נזרקו כי המצביע הצביע שוב ו־0 נמחקו.

הצגת פריטים בדף
תאריך שם תחום
ללא תוצאות