תרגום: II מבחן מועמד פירות מוצפן לכל הוויקי

הבחירות האלה צריכות להיות מוגדרות באתר vote.wikimedia.org