תרגום: II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List

הבחירות האלה צריכות להיות מוגדרות באתר vote.wikimedia.org