תרגום: בחירת ועדת ניסוח אמנת התנועה 2021

הבחירות האלה צריכות להיות מוגדרות באתר vote.wikimedia.org