Difference between revisions of "ארצות הברית נגד ספר בשם יוליסס"

 
לפיכך מותר להכניס את יוליסס לגבולות ארצות הברית."|מקור=מתוך פסק הדין United States v. One Book Called Ulysses‏‏}}
 
ג'ויס אמר על פסק הדין כי "מחצית מהעולם דובר האנגלית כבר נכנעה; המחצית השנייה תלך בעקבותיה". הפרקליט שייצג את ראנדום האוס, מוריס ארנסט, ביקש מראש ששכרו יהיה תמלוגים מיוליסס, והוא זכה לתמלוגים עד יום מותו ב-1976.
 
בפברואר 1934, לאחר ניסיון כושל לערער על ההחלטה, יצא הספר לאור בארצות הברית באופן חוקי, ותוך חודשיים נמכרו ממנו 33,000 עותקים. בבריטניה נדרשו עוד כשלוש שנים של מאבק משפטי וציבורי, עד שבנובמבר 1936 אישרו השלטונות את פרסום הספר. לבקשת ג'ויס נכללו במהדורה הבריטית של הספר פסקי הדין באנגליה ובארצות הברית עד שנת 1960.
הפרקליט שייצג את ראנדום האוס, מוריס ארנסט, ביקש מראש ששכרו יהיה תמלוגים מיוליסס, והוא זכה לתמלוגים עד יום מותו ב-1976.
 
==הערות שוליים==