היסטוריה של אתונה בימי יוון העתיקה – הבדלי גרסאות

 
==רפורמות דמוקרטיות==
גירוש הטיראנים הותיר חלל ריק בפוליטיקה האתונאית. לכאורה, אפשר היה לחזור לצורת המשטר שהציע סולון בחוקיו, אך קרעים פנימיים בתוך הסיעה האוליגרכית מנעו זאת. גם במקרה זה יש קושי במקורות ולפעמים יש בהם סתירות. יחד עם זאת ברור שאחד בשם איסגורס רצה לחזור לשיטה אוליגרכית קיצונית יותר שהייתה נהוגה לפני הרפורמות של סולון. רצונו של איסגרוס התנגש עם השכבות שעלו לעמדות מפתח בפוליטיקה האתונאית בעקבות הרפורמות של סולון. קלייסתנס עמד בראש המחנה הזה והיה מאבק שנמשך כשנתיים בין קלייסתנס לבין איסגורס. שני המקורות של התקופה: אריסטו והרודוטוס מסכימים שאיסגורס הצליח לזכות בשלטון, אך איבד אותו תוך פרק זמן קצר לטובת [[קלייסתנס]]. אחריאחר כך יש סתירות במקורות לגבי האופן שבו קלייסתנס עלה לשלטון, אך ברור שהוא הצליח לזכות בשלטון ולהתבסס בו.
 
הרפורמות של קלייסתנס התרכזו בשני תחומים קשורים זה בזה:
*ארגון חדש של חבר האזרחים: החלוקה המסורתית לשבטים ואחוות (4 שבטים, כל שבט מורכב לשלושמשלוש אחוות) בוטלה. נוצרה יחידת רישום בסיסית חדשה לאזרחים - ה"דמוס". בה בעת איפשר קלייסתנס באופן חד פעמי לתושבי אטיקה שלא הייתה להם אזרחות להירשם לדמוי חדשים שהוקמו עתה ולהצטרף לחבר האזרחים האתונאי. סך הכול היו באטיקה כ-170 דמוי. יחידה גדולה יותר מהדמוס הייתה השבט. החלוקה המסורתית לאנשי החוף, אנשי המישור ואנשי העיר קיבלה גושפנקא רשמית. השבטים החדשים כללו את כל שלושת היסודות של האזרחים האתונאים. סך הכול נוצרו 10 שבטים, כל אחד מהם קרוי על שמו של גיבור מיתולוגי אחר. המשרות החשובות של העיר כמו משרת ה[[סטרטגוס]], אך לא רק היא חולקו עוגלו לעשר על מנת לתת אפשרות לכל דמוס לקבל נציגות בגופים האלה.
 
*שינויים במשטר:
#קביעת מספר ישיבות מינימלי של אספת העם בתקופת זמן נתונה (4 בפריטניה – 36 ימים).
# החלפת המועצה של סולון בת 400 חברים (100 לכל שבט) במועצה מוגדלת יותר בעלת 500 חברים (50 מכל שבט). גם כוחה של המועצה גדל. הדיון במועצה קדם לקבלת החלטה באספת העם והיו לה תפקידים נוספים.
#אף שהדבר לא מוזכר במפורש במקורות, יש יסוד סביר להנחה שמשרת ה[[סטרטגוס]] הונהגה על ידיו (להשוואה עמ' 199)ידו.
#חידוש נוסף שנוהגים ליחס לקלייסתנס הוא ה[[אוסטרקיזם]] (שם)
 
נפילת הטיראנים סימנה גם את תחילת הפעולה האתונאית מחוץ לגבולות ארצם. בתקופה זו נכרתה הברית עם [[פלטאיה]] ונהדפו התקפות מספר מצד הספרטנים, תבנים ואוובוים. בחוזה השלום שנכרת בין אתונה לאוובויה נאלצה האחרונה לקבל [[קלרוכיה]] (התנחלות) אתונאית לשטחה. הייתה זאת הפעם הראשונה שבה אתונה ייסדה לקרוכיהקלרוכיה שהייתה עתידה לשמש אותה עד סוף המאה -5 לפנה"ס.
 
==הפלישות הפרסיות==
משתמש אלמוני