קרית ספר (מפעל ביבליוגרפי) – הבדלי גרסאות

 
'''סקירות'''
<!-- קרית ספר י, עמוד 393 -->
<!-- קרית ספר טז, עמוד 2 -->
<!-- קרית ספר כה, עמוד 322 -->
<!-- Jewish research literature :‎ history and guide /‎ by Shimeon Brisman.‎ 000413295 pp190-`194-->
*{{מאמר|אסיה נויברג (עורכת קרית ספר)|ליובל "קרית ספר" (ומצורף לו" 'הנחיות שימוש בכרכי "קרית ספר"')|קרית ספר (כתב עת)|נא|תשל"ז|III-VIII}}
*{{מאמר|גצל קרסל|חמישים שנה ל"קרית ספר"|Jewish Book Annual|32|1976-1975|59-64|רמבי=000340910}}