הבדלים בין גרסאות בדף "מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית"

אין תקציר עריכה
[[תמונה:Neaman new logo home.jpg|שמאל|ממוזער|250px|סמל מוסד נאמן.]]
'''מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה ''' (לשעבר: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית) הוא מכון למחקרי מדיניות [[טכנולוגיה]], [[מדעי הסביבה|סביבה]] ו[[מדינה]]. המוסד הוקם ב[[הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל|טכניון]] בשנת [[1978]], ביוזמת [[שמואל נאמן]], על מנת לסייע בבעיות לאומיות בתחום הפיתוח [[כלכלה|הכלכלי]], [[מדע|המדעי]] [[חברה|והחברתי]] של [[ישראל]].
 
==אודות המוסד==
פעילות המחקר בתחום המדיניות הלאומית מתרכזת בתשתיות הפיזיות, המדעיות-טכנולוגיות, תעשייתיות ותשתיות ההון האנושי הקובעות את חוסנה הלאומי של מדינת ישראל. במוסד מבוצעים מחקרי מדיניות וסקירות, שמסקנותיהם והמלצותיהם משמשים את מקבלי ההחלטות במשק על רבדיו השונים. מחקרי המדיניות נעשים בידי צוותים נבחרים מהאקדמיה, מהטכניון ומוסדות אחרים ומהתעשייה. לצוותים נבחרים האנשים המתאימים, בעלי כישורים והישגים מוכרים במקצועם. במקרים רבים העבודה נעשית תוך שיתוף פעולה עם משרדים ממשלתיים ובמקרים אחרים היוזמה באה ממוסד שמואל נאמן וללא שיתוף ישיר של משרד ממשלתי. בנושאי התוויית מדיניות לאומית שעניינה מדע, טכנולוגיה והשכלה גבוהה נחשב מוסד שמואל נאמן כמוסד למחקרי מדיניות המוביל בישראל.
 
יו"ר המוסד הוא פרופ' [[זאב תדמור]] וכמנכ"ל מכהן פרופ' משה משה מהפקולטה ל[[פיסיקה]]לפיסיקה בטכניון.
 
המוסד פועל במסגרת תקציב של הקרן שהותיר שמואל נאמן להטמעת החזון לקידומה המדעי- טכנולוגי, כלכלי
וחברתי של מדינת ישראל.
 
==פעילות המוסד==
עד כה ביצע המוסד עשרות מחקרי מדיניות וסקירות, המשמשים את מקבלי ההחלטות במשק על רבדיו השונים. סקירת הפרויקטים השונים שבוצעו במוסד מוצגים בדיווחים השנתיים המופצים בציבור וכן באתר האינטרנט של המוסד. כמו כן מלווה מוסד נאמן פרויקטים לאומיים דוגמת המאגדים של משרד התמ"ת - מגנ"ט בתחומים: [[ננוטכנולוגיה|ננוטכנולוגיות]], [[תקשורת]], [[אופטיקה]], [[כימיה]], [[אנרגיה]], [[איכות סביבה]] ועוד. בנוסף לכל אלה, מארגן המוסד ימי עיון מקיפים בתחומי העניין אותם הוא מוביל.
 
עד כה ביצע המוסד עשרותמאות מחקרי מדיניות וסקירות, המשמשים את מקבלי ההחלטות במשק על רבדיו השונים. סקירת הפרויקטים השונים שבוצעו במוסד מוצגים בדיווחים השנתיים המופצים בציבור וכן באתר האינטרנט של המוסד. כמו כן מלווה מוסד נאמן פרויקטים לאומיים דוגמת המאגדים של משרד התמ"ת - מגנ"ט בתחומים: [[ננוטכנולוגיה|ננוטכנולוגיות]], [[תקשורת]], [[אופטיקה]], [[כימיה]], [[אנרגיה]], [[איכות סביבה]] ועוד. בנוסף לכל אלה, מארגן המוסד ימי עיון מקיפים בתחומי העניין אותם הוא מוביל.
==תכנון לאומי, תשתיות וסביבה==
פרוייקט "מטריה" הכולל את מירב הפעילות של מוסד נאמן, הוא יישום המלצות התוכנית "ישראל 20228 - חזון ואסטרטגיה כלכלית-חברתית בעולם גלובלי" - תוכנית שנכתבה בתמיכת נציבות המדע והטכנולוגיה ישראל-ארה"ב, בהובלתם של מר [[אלי הורביץ]] ו[[דוד ברודט]] ובהשתתפות חוקרים ממוסד נאמן ואחרים.
מוסד שמואל נאמן הפך להיות מרכז לפעילות סביבתית בישראל של גופים אקדמיים וציבוריים שונים שמטרתם לקדם מדיניות סביבתית בישראל, תוך שיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה ומשרדי ממשלה רלוונטיים אחרים.
 
==מחקרים במוסד נאמן==
מאז החלה פעילות תחום הסביבה במוסד נאמן פורסמו דו"חות ומסמכי מדיניות בתחומים שונים ומגוונים, נערכו כנסים רבי משתתפים וכן מתקיימת, מדי שנה, סדרת הרצאות לציבור. הצוות עוסק גם בחשיבה איסטרטגית כמו, לדוגמה, העבודות העוסקות בקידום טכנולוגיות סביבתיות, עתיד החקלאות, עתיד התעשייה הכימית בישראל וכמובן, תכנון ארוך טווח לישראל [[2050]].
 
==מדע, טכנולוגיה, כלכלה, תעשייה==
פעילות נוספת של מוסד נאמן היא תוכנית ה- STE המתאפיינת במספר תכונות מיוחדות: ראשית ,היא חוצה גבולות בין אוניברסיטאות ,בניסיון להביא תחת קורת גג אחת את טובי החוקרים בתחום ;שנית, היא משתדלת לא רק לעודד מחקר אקדמי בנושאים הקשורים ל ,STE אלא גם לרתום בצורה זו את המומחיות האקדמית שנוצרה לנושאי מדיניות עכשווית ;ולבסוף ,היא שואפת לטפח סגל צעיר של חוקרים בתחומים אלה שיוכלו גם לעסוק במדיניות .
 
===השכלה גבוהה===
במסגרת תוכנית זו עוסק מוסד נאמן בנושאים אלה:
 
במסגרת תוכנית זו עוסק מוסד שמואל נאמן בנושאים אלה:
*אתגרי המו"פ וההייטק של ישראל
* הפורום להשכלה גבוהה - דן בסוגיות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
*תוכנית לאומית לתעשייה הכימית בישראל
* הערכת מצוינות האוניברסיטאות בישראל - בחינת גישות, סוגיות והישגים.
*מדדים למדע וטכנולוגיה בישראל
*מדע, טכנולוגיה, כלכלה (STE)
===מדע וטכנולוגיה===
*סקר עמדות הציבור למדע, טכנולוגיה והשכלה גבוהה במשק הישראלי
*מקבץ תעשיות ביוטכנולוגיות בצפון
להלן מספר מחקרים בתחומי מדע וטכנולוגיה הנערכים במוסד:
*איזון חדשנות איכות ויעילות בארגוני מו"פ
* מדדים למדע וטכנולוגיה בישראל.
* פרוייקט מיפוי תשתיות מחקר לאומיות.
* תפוקות מו"פ בישראל: פרסומים מדעיים 1990-2008 בהשוואה בינלאומית.
* תפוקות מו"פ בישראל 1990-2008: פטנטים ישראליים בהשוואה בינלאומית.
* תמריצי מדיניות ליצירת ידע: שיטות וראיות אמפיריות - PICK ME.
* מדיניות למינוף המחקר בתאי גזע באמצעות קניין רוחני.
* סקר חוקרים פעילים במסגרת המכון לננוטכנולוגיה בטכניון - RBNI.
 
===תעשייה וחדשנות===
 
התוכנית כוללת בין השאר את הפרוייקטים הבאים:
* מרכז למצויינות תעשייתית.
* מרכז למחקרים במדיניות לאומית תעשייתית.
*תוכנית מדיניות לאומית לתעשייה הכימית בישראל.
* מדיניות לאומית לשיתוף פעולה עסקי ותעשייתי עם מדינות מזרח אסיה.
* מדיניות פיתוח תשתיות תחבורה.
* חדשנות במגזר השירותים.
 
===אנרגיה ואיכות סביבה===
 
מוסד שמואל נאמן הפך להיותמשמש מרכז לפעילות סביבתית בישראל של גופים אקדמיים וציבוריים שונים שמטרתם לקדם מדיניות סביבתית בישראל,. תוךבמסגרת שיתוףפעילות פעולהזו עםנכללים המשרדהנושאים לאיכות הסביבה ומשרדי ממשלה רלוונטיים אחרים.הבאים:
* הכנת תוכנית לאומית להפחתת פליטת גזי חממה.
* מרכז ידע בתחום שינויי אקלים.
* סקר מו"פ טכנולוגיות אנרגיה בישראל.
* מפגשי פורום אנרגיה; מפגשי פורום מים.
* תעשיית הקלינטק בישראל.
* תעופה ירוקה.
 
===חברה, כלכלה והון אנושי===
 
להלן פרוייקטים הקשורים לתחום החברתי-כלכלי:
* שילוב האוכלוסיה החרדית בכלכלה הישראלית.
* פרוייקט אנשים-ישראל - מדריך לחברה הישראלית.
* תרומת בוגרי הטכניון, לחברה בישראל ולהתפתחות הטכנולוגית בעולם.
* דיור בר-השגה: מדיניות, מודעות ופרוייקטי פיילוט.
* תכנית לקידום הבריאות בציבור ומניעת מחלות כרוניות על שם מרטין ודורותי קלנר.
 
==מרכזי מידע==
 
במוסד שמואל נאמן פועל [http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=580&FID=964&IID=764 מרכז המידע הממוחשב של מאגדי מגנ"ט] המספק את שירותי ניהול הידע והמידענות למאגדים הפועלים במסגרת תכנית מגנ"ט של המדען הראשי ב[[משרד התמ"ת]]. מטרת תכנית מגנ"ט היא ליצור שיתופי פעולה בין חברות מהתעשייה לבין חוקרים מהאקדמיה במחקר ופיתוח בתחומים שונים כגון: [[ננוטכנולוגיה|ננוטכנולוגיות]], [[תקשורת]], [[אופטיקה]], [[כימיה]], [[אנרגיה]], [[איכות סביבה]] ועוד.
 
==כנסים וימי עיון==
 
מוסד שמואל נאמן מארגן מדי שנה ימי עיון, הרצאות וכנסים בתחומי העניין של המוסד, בינהם:
* בחינת הריכוזיות במשק הישראלי והשלכותיה.
* שילוב האוכלוסייה החרדית כיעד לאומי.
* ההרצאה השנתית ע"ש שמואל נאמן.
 
==קישורים חיצוניים==
 
* [http://www.neaman.org.il אתר מוסד שמואל נאמן]
 
* [http://www.magnet.org.il/ אתר תכנית מגנ"ט]
 
* [http://www.peopleil.org/ אתר אנשים ישראל - המדריך לחברה הישראלית]
 
 
57

עריכות