פתיחת התפריט הראשי

שינויים

* תנועה '''קדמית''', אמצעית, בלתי-מעוגלת [[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Mid_front_unrounded_vowel.ogg {{יפא|e̞}}]]
* תנועה '''קדמית''', אמצעית, מעוגלת [{{יפא|ø̞}}]
* [[תנועה קדמית, חצי-פתוחה, בלתי-מעוגלת|תנועה '''קדמית''', חצי פתוחה, בלתי-מעוגלת]] [[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Open-mid_front_unrounded_vowel.ogg {{יפא|ɛɛ}}]]
* תנועה '''קדמית''', חצי פתוחה, מעוגלת [[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Open-mid_front_rounded_vowel.ogg {{יפא|œœ}}]]
* תנועה '''קדמית''', כמעט פתוחה, בלתי-מעוגלת [[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Near-open_front_unrounded_vowel.ogg {{יפא|ææ}}]]
* תנועה '''קדמית''', פתוחה, בלתי-מעוגלת [[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Open_front_unrounded_vowel.ogg {{יפא|a}}]]
* תנועה '''קדמית''', פתוחה, מעוגלת [[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Open_front_rounded_vowel.ogg {{יפא|ɶɶ}}]]
 
===תנועות כמעט קדמיות===
* תנועה '''כמעט קדמית''', כמעט סגורה, בלתי-מעוגלת [[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Near-close_near-front_unrounded_vowel.ogg {{יפא|ɪɪ}}]]
* תנועה '''כמעט קדמית''', כמעט סגורה, מעוגלת [[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Near-close_near-front_rounded_vowel.ogg {{יפא|ʏʏ}}]]
 
==תנועות קדמיות בעברית המדוברת==
משתמש אלמוני