משוואה דיפרנציאלית: הבדלים בין גרסאות

אין תקציר עריכה
כדי להקל על כתיבת המשוואה מסומנות בדרך כלל הפונקציות (ונגזרותיהן) באות בודדת בלבד.
 
===פתרון משוואה דיפרנציאלית רגילה לינארית מסדר ראשון===
 
באופן כללי, משוואה דיפרנציאלית לינארית מסדר ראשון היא משוואה מהצורה <math>a_0(x)y'+a_1(x)y=f(x)</math> כאשר המשתנה בפונקציה שלנו הוא <math>y</math>. אם <math>a_0(x)\equiv 0</math> אזי הפונקציה ידועה ואין צורך להמשיך. (אומרים ש- <math>a_0(x)\equiv 0</math> אם מתקיים שלכל x בתחום, <math>a_0(x)=0</math>)
משתמש אלמוני