הבדלים בין גרסאות בדף "משפט הקופים (מחזה)"

===מערכה שנייה===
====תמונה א'====
התמונה השלישית מתרחשת בכיכר בית המשפט באותו לילה. שני פועלים (בולינגר וקורקין) מדיינים ביניהם מה לעשות עם השלט "'קרא את התנ"ך" שתלוי על הבמה וקורקין אומר: "השטן ההוא עוד לא מנהל את העיר. תשאיר אותו." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989, עמ' 52)
בריידי נכנס עם חבורת עיתונאים ומספר על יחסיו על דראמונד. לפתע הוא מבחין בהורנבק ואומר לו: "עצוב לקרוא דיווח כל כך – חד-צדדי." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989,עמ' 52) הורנבק עונה לו: "אני לא מדווח, קולונל. אני מבקר." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989,עמ' 52)
הורנבק עונה לו: "אני לא מדווח, קולונל. אני מבקר."
<ref>
'"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989, עמ' 52.
</ref>
 
הכומר וקהל המאמינים עולה לבמה. בהוראת הבמה המחזאים כותבים: "עצרת התפילה משמשת בעבור אנשי הקהילה קולנוע, רדיו וקירקס גם יחד. לדידם הכומר בראון הוא כוכב עליון."
בריידי נכנס עם חבורת עיתונאים ומספר על יחסיו על דראמונד. לפתע הוא מבחין בהורנבק ואומר לו: "עצוב לקרוא דיווח כל כך – חד-צדדי." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989,עמ' 52) הורנבק עונה לו: "אני לא מדווח, קולונל. אני מבקר." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989,עמ' 52)
<ref>
 
'"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989, עמ' 53.
הכומר וקהל המאמינים עולה לבמה. בהוראת הבמה המחזאים כותבים: "עצרת התפילה משמשת בעבור אנשי הקהילה קולנוע, רדיו וקירקס גם יחד. לדידם הכומר בראון הוא כוכב עליון." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989,עמ' 53) בראון אומר משפטים ברוח התנ"ך והקהל עונה לו במשפטים דומים המחזקים את דבריו. הוא מספר על כך שאלוהים ברא את העולם בשישה ימים. בראון מדבר על קייטס ומבקש מאלוהים: "תן לו ויחוש את אימת חרבך! תהיה נפשו הארורה מתהפכת ביסורים ועינויים לנצח נצחים -"
</ref>
ורייצ'ל רצה לעבר הבמה אומרת שלא יתפלל שקייטס ימות. בראון אומר שאלוהים יקלל את מי שמבקש רחמים על קייט. בריידי שאינו חש בנוח עם דבריו של בראון אומר: "זכור את חכמת [[שלמה]] בספר [[משלי]] (ברוך) "עוכר ביתו ינחל רוח! ... התנ"ך גם אומר לנו שאלוהים סולח לילדיו. ואנחנו, ילדיו של אלוהים, מצווים לסלוח זה לזה." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989, עמ' 57-8).
הכומר וקהל המאמינים עולה לבמה. בהוראת הבמה המחזאים כותבים: "עצרת התפילה משמשת בעבור אנשי הקהילה קולנוע, רדיו וקירקס גם יחד. לדידם הכומר בראון הוא כוכב עליון." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989,עמ' 53) בראון אומר משפטים ברוח התנ"ך והקהל עונה לו במשפטים דומים המחזקים את דבריו. הוא מספר על כך שאלוהים ברא את העולם בשישה ימים. בראון מדבר על קייטס ומבקש מאלוהים: "תן לו ויחוש את אימת חרבך! תהיה נפשו הארורה מתהפכת ביסורים ועינויים לנצח נצחים -"
בתום התפילה, בריידי ניגש לדראמונד (שנמצא בקהל) ואומר לו: "פעם היינו חברים טובים... איך זה קרה... שכל כך התרחקת ממני." דראמונד עונה לו: "אולי זה אתה שהתרחקת – כי נשארת עומד במקום." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989, עמ' 58) מילים שמשפיעות מאוד על בריידי.
ורייצ'ל רצה לעבר הבמה אומרת שלא יתפלל שקייטס ימות. בראון אומר שאלוהים יקלל את מי שמבקש רחמים על קייט. בריידי שאינו חש בנוח עם דבריו של בראון אומר: "זכור את חכמת [[שלמה]] בספר [[משלי]] (ברוך) "עוכר ביתו ינחל רוח! ... התנ"ך גם אומר לנו שאלוהים סולח לילדיו. ואנחנו, ילדיו של אלוהים, מצווים לסלוח זה לזה." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989, עמ' 57-8).
<ref>
'"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989, עמ' 57-8.
</ref>
בתום התפילה, בריידי ניגש לדראמונד (שנמצא בקהל) ואומר לו: "פעם היינו חברים טובים... איך זה קרה... שכל כך התרחקת ממני." דראמונד עונה לו: "אולי זה אתה שהתרחקת – כי נשארת עומד במקום." ('"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989, עמ' 58) מילים שמשפיעות מאוד על בריידי.
<ref>
'"משפט הקופים"', "אור עם", תשמ"ט 1989, עמ' 58.
</ref>
מילים שמשפיעות מאוד על בריידי.
 
====תמונה ב'====