Crocsh

הצטרף ב־31 באוקטובר 2012
הוסרו 313 בתים ,  לפני 8 שנים
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
'''</big>|מרכאות=כן|מקור=[[למוני סניקט]]}}</center>
 
'''שלום לכולם, נרשמתי לוויקיפדיה בסוף [[2012]] אך התחלתי לערוך בפועל רק ב[[ספטמבר]]בספטמבר [[2013]], אני עוסק בעיקר בניטור אחר האנונימים שלדעתיוגם זהבגמדות אחדמדי הדברים הבסיסים שצריך בוויקיפדיהפעם, כיווןאם שאםלמשתמש/ת אנונומייש הוסיףהערה לערךלגבי הוספותעריכה שגויותשערכתי, או שטויותכל והשחתות,דבר הדברהנוגע גורם נזק רבלוויקיפדיה, כיווןמוזמן שישלפנות קוראילדף ויקיפדיההשיחה הרואיםאך אתאני גרסתזמין הדףגם השמורהבמייל. שהיאמשנתי הגרסההוויקיפדית: עםיש ההשחתהלי ויכוליםהערכה לטעות,רבה אולכל לאמי להביןשתורם מהמזמנו קורהומקדיש בערךאת ומיזמנו האוויללוויקיפדיה, שכתבואני אתסבור השטותשיש הזאת.להקל עם כלמשתמשים/אנונימים זהכשהם אנימבצעים מדיניסויי פעם מקפיד מעבר לניטור גם לשפר ערכים (בדרך כלל רק כ[[ויקיפדיה:ויקיגמד|ויקיגמד]]). בסך הכל הבנתי איך עובדים פה הכלליםעריכה, אך עדייןכשמדובר ישבמשחית לימובהק מהכשכל ללמוד.מטרתו בגדול;היא איןלהזיק לי בעיה עם משתמשיםלוויקיפדיה, אך מדי פעם סבלנות ויחס קצת יותר רגוע יכולאני להועילנוקט (חוץבשיטת ממשחיתיםיד כמובן)מחמירה.'''
 
== ערכים שיצרתי ==