הבדלים בין גרסאות בדף "טעות (חוזה)"

נוספו 1,272 בתים ,  לפני 7 שנים
עריכת הפתיח
(עריכת הפתיח)
'''טעות''' הינה אחת מן העילות המאפשרות לבטל את החוזה, בשל פגם בכריתת [[חוזה]].
'''טעות (חוזה)'''
טעותעילת הינההטעות אחתמנויה מןבפרק הפגמיםב' בכריתת [[חוזה]] המנויים ב[[חוק החוזים (חלק כללי)|חוקלחוק החוזים]]:{{הערה|[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/142_002.htm חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1972, ס"ח 118.]}}.
 
{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=
14. (א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.{{ש}}
(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.{{ש}}
(ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.{{ש}}
(ד) "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.}}
 
 
טעות הינה אחת מן הפגמים בכריתת [[חוזה]] המנויים ב[[חוק החוזים (חלק כללי)|חוק החוזים]]{{הערה|[http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/142_002.htm חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1972, ס"ח 118.]}}.