שיחה:ספירת העומר – הבדלי גרסאות

* הטענה אינה מקורית. אני מקפיד מאוד בעניין זה, וכל כתיבתי בנושא נובעת מעיון בכל המקורות שהצלחתי להשיג (בהקשר של ל"ג בעומר).
ראה:
**גורן, זכריה. תשנ"ב. על מקורו של ל"ג בעומר וגלגוליו. מחקרי חג 3, 36-42 (מייחס ישירות את הפרשנות הקושרת בין המוות בין המרד לתנועה הציונית, וקובע שמקורה של הסברה הוא בציונות הדתית). [https://docs.google.com/document/d/1K21O2YyfWrjJQ-u5MqCWnIYaZaMRtTL4gxFDafyA-10/edit?usp=sharing קישור לחלק הרלוונטי במאמר] (מפאת זכויות יוצרים לא אוכל להציג את כולו)
**ליכט, חיים. תשמ"ט. [http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=16918 על מותם של תלמידי רבי עקיבא]. בתוך איילי, מאיר (עורך), טורא אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל. (מייחס את הפרשנות הקושרת בין המוות לבין המרד לחוקרי תולדות עם ישראל, כלומר לתקופה המודרנית)
** בן עמי, ירון ואמיתי, אורי. 2014. משדר ל"ג בעומר - דר אורי אמיתי מהחוג להיסטוריה כללית משוחח עם ירון בן-עמי על אירועי החג. אוניברסיטת חיפה, [https://www.youtube.com/watch?v=jg29RIzhn4k&list=PLdG7ggKO9lh33Do_8QeyZycFLo-Zsr_Py&index=3 פרק ג] (על הקשר בין ל"ג בעומר, בר כוכבא והציונות)
** [http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3148 ל"ג בעומר] בספריית מטח (על התנועה הציונית שאימצה את הקשר של ל"ג בעומר לבר כוכבא)
 
 
כדי שנוכל להתקדם, אני מציע לחדד את המרכיבים של הטענה שלי:
* אין הסבר אחד למותם של תלמידי ר"ע
* בתקופה המודרנית העלו את הסברה שמותם זה קשור למרד בר כוכבא. אולי הסברה הזו הייתה קיימת לפני כן, אך אין עדויות ישירות. כלומר, מדובר בניתוח מודרני (לכל הפחות) של טקסטים ומנהגים קודמים.
* הסברה הזו מבוססת על האגרת של הרב שרירא גאון. ייתכן שגם הוא ייחס זאת למרד, אך הוא לא כתב את הייחוס הזה במפורש, אלא נדרשת פרשנות על מנת להבין זאת כך. פרשנות זו ניתנה בתקופה המודרנית ועל ידי הציונות הדתית וחילונית. אולי גם לפני כן ועל ידי זרמים אחרים; זאת איני יודע.
* מי שנתן את הפרשנות הזו היא התנועה הציונית והציונות הדתית. זוהיו לאהגורמים מסקנההמרכזיים מקוריתשנתנו שליאת אלאהפרשנות מסקנת החוקרים של ימינוהזו, בעיקרואולי זכריהאף גורןהיחידים.
 
כל אלו אינן מסקנות מקוריות שלי אלא מסקנת החוקרים של ימינו, בעיקר זכריה גורן. ייתכן שלא הצלחתי לנסח בצורה מדויקת מספיק.
 
כמובן שאין להבין זאת, כאילו מדוברנפגע בפרשנותדבר מצוצהמה מןמכבודה האצבעשל עלהפרשנות ידילפיה התנועההמוות הציוניתקשור למרד. אני בסך הכל מביא דברים בשם אומרם, או לכל הפחות בשם מי שהעצימו מאוד את הדברים וייחסו להם מקום מרכזי. בהקשר זה: נראה לי די ברור שיש לציין של מי הפרשנות, כאשר כותבים אותה. זה נהוג גם במקורות היהודיים וגם במחקר האקדמי, נכון?
 
בקיצור, אולי אפשר לנסח את המשפט שנמחק אחרת כך שישקף את הנקודות שהעליתי בצורה נאמנה יותר. אולם זוהי נקודה חשובה להבנת המורכבות של הסוגיה, שעולה מן המחקר ההיסטורי, ואין להתעלם ממנה.