הבדלים בין גרסאות בדף "גוי ששבת חייב מיתה"

בקרב פרשני התלמוד נשאלה שאלה כיצד ייתכן שגוי ששבת ביום מימי השבוע חייב מיתה, אם אין ליום זה כל קשר ליום השבת. ומכאן ה[[רדב"ז]] מוכיח שיום השבת שייך בבחינה מסוימת בכל יום שביעי הנעשה אחרי ששת ימי עבודה. בזאת גם הוא מסביר את הנפסק בתלמוד, כי אדם שנמצא ב[[מדבר]] ואינו יודע מתי הוא יום השבת סופר ששה ימים ונח ביום השביעי, כברייתו של עולם.{{הערה|1=[http://www.hidabroot.org/ARDetail.asp?BlogID=111584 הטס במוצאי שבת צריך לשמור שבת שוב?] באתר הידברות.}}
 
אך אם שבת מיוםביום שבת ליום ראשון ,כמנהגי הנוצרים הגויים,זה מותר,. כיהשובת לאמיום ספרשבת שבע ימים שכן היום ביהדות מתחיל מהערב ומכוון שלא שבתולא מערב שישי לא אלאספר מבוקרשבע שבתימים כמנהגםבכלל , הרישכן לאהתורה ספרמגדירה שבעהשיממה ימיםמתחילה בערב ולכןומסתיימת זה מותר.בסוף היום
===בספרי החסידות===
בספרי החסידות מופיע כי מכיוון שגוי ששבת חייב מיתה, על האדם לבדוק מערב שבת ולפשפש בקרבו שלא תהיה בנפשו חלילה שום נימה גויית, שעליה נאמר "גוי ששבת חייב מיתה"{{הערה|1=[http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=48918&hilite=2f096ff5-53b6-46ab-8a18-bf89118b939c&st=%D7%92%D7%95%D7%99+%D7%A9%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91+%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%94&pgnum=364 בשם החידושי הרי"ם].}}.
משתמש אלמוני