פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
*רבי '''[[אהרן טברסקי]]''' מצ'רנוביל, בנם של רבי מרדכי וחיה שרה. נולד בשנת [[תקמ"ז]], ושמו ניתן לו על שם זקנו, רבי אהרן הגדול מקארלין. בצעירותו הכריחו אביו לכהן ב[[אדמו"ר]]ות, ומאז הרבה בנסיעות על פני ערי הסביבה. עם פטירת אביו מילא את מקומו בהנהגת עדתו ובמגידות צ'רנוביל ושאר הקהלות. היה נשיא של קופת הצדקה [[רבי מאיר בעל הנס]] של [[כולל ווהלין]], ופעל רבות בחיזוק ישוב הארץ. נפטר ב[[ח' בכסלו]] [[תרל"ב]], והותיר אחריו ששה ילדים. בניו נולדו מאשתו השנייה.
 
====רבי ישעיהמנחם משולםנחום זוסיא מצ'רנובילהשני====
*רבי ישעיה משולם זוסיא מצ'רנוביל בן רבי אהרן. נולד בשנת [[תקע"ד]]. חתן דודו רבי מנחם נחום ממקרוב בן רבי מרדכי המגיד מצ'רנוביל, ובזיווג שני חתן רבי פינחס מ[[חסידות קוריץ|סלוויטא]], ובזיווג שלישי חתן רבי מרדכי זאב רבינוביץ{{הערה|חתן רבי נפתלי צבי מסקווירא, נינו של [[הבעל שם טוב]]. כך על פי המקובל בסקווירא. לפי דעות אחרות היו לרבי משולם זוסיא שני זיווגים, הראשון לא ידוע והשני היה שרה שיינא בתו של רבי נפתלי צבי מסקווירא הנזכר.}}. מילא את מקום אביו בצ'רנוביל. נפטר ב[[כ"ח בתמוז]] [[תרמ"א]]. חתניו היו רבי [[ישכר דב רוקח (הזקן)]] מ[[חסידות בעלז|בעלזא]], רבי זאב מ[[חסידות רחמסטריווקא|רחמסטריווקא]], ומזיווגו השלישי, רבי נחום יוסף בן ציון מ[[חסידות קוריסטשוב|קוריסטשוב]] ואחיינו רבי שלמה שמואל.
*אחריו כיהן בנו מזיווגו האחרון, רבי שלמה בן ציון כ[[ינוקא]]. נולד בשנת [[תר"ל]]. היה חתנו של הרב זלמן חודרוב. נסע ל[[ארצות הברית]] אך חזר לרוסיה עקב סלידתו מהחומריות בארצות הברית. נפטר ב[[קייב]] ב[[ח' בתשרי]] [[ת"ש]]. בנו רבי אהרן היה חתנו של רבי [[גדליה משה גולדמן|גדליה משה מזוויהל]]. חתניו היו רבי זאב מ[[חסידות טריסק|קובלה]], אחיינו הרב יהושע אלעזר חודורוב והרב יוחנן בן רבי אברהם דב מ[[חסידות רחמסטריווקא|רחמסטריווקא]].
 
==== רבי ברוך אשר מצ'רנוביל====
*רבי ברוך אשר מצ'רנוביל בן רבי אהרן. חתן דודו רבי משה מקוריסצ'וב בן זקינו רבי מרדכי מצ'רנוביל. שימש גם כאדמו"ר בצ'רנוביל. תורותיו ואודותיו מודפסים בספר כפתור ופרח. נפטר ב[[כ"ב בסיוון]] [[תרס"ה]].
*אחריו כיהן בנו רבי שלמה שמואל נולד בשנת [[תרכ"ו]] אחרי פטירת סבו (אבי אמו) רבי משה מקוריסצ'וב, אך כיוון שלא רצו לידע את סבתו שנפטר קראו לו שלמה שבו יש את האותיות משה. היה חתן דודו רבי ישעיהו משולם זוסיא ובזיווג שני חתן רבי דן מ[[חסידות ראדוויל|ראדוויל]] (בן רבי לוי נכד רבי יצחק בן [[המגיד מזלוטשוב]]). בשנת [[תרצ"ג]] עבר ל[[ריגה]] משם היגר ל[[ארצות הברית]]. נפטר ב[[כ"ט באדר]] [[תרצ"ו]] ב[[ברוקלין]].
*בנו (הרביעי) הוא רבי יעקב ישראל מצ'רנוביל. נולד בשנת [[תרס"ב]]. חתן רבי יעקב יוסף מ[[חסידות אוסטרהא#אורזיטשוב|אורזיטשוב]] (בן רבי אליקים געץ מאורזיטשוב). פתח הכנסת אורחים ובית כנסת מפואר בברוקלין. בשנת [[תרצ"ז]] ביקר בארץ ישראל לשנתיים. נפטר ב[[ח' בכסלו]] [[תשמ"ד]].
:לרבי שלמה שמואל היו 5 ילדים נוספים בהם; בתו אשת רבי יצחק טברסקי מקישינב בן רבי דוד מ[[חסידות סקווירא|סקווירא]], בנו רבי יוחנן טברסקי חתן רבי [[גדליה משה גולדמן]] מ[[חסידות זוויהל|זוויהל]], בתו אשת הרב משה רוטשטיין מ[[וורשה]] מחבר ספר 'צדיקים און חסידים'.
 
====רבי מנחם נחום השני ====
*רבי מנחם נחום השני (לא נהג בשום אדמורות) {{הערה|יצחק אלפסי, ''תורת החסידות'', עמ' 324}} בנו בכורו של רבי אהרן. נולד בשנת [[ה'תק"ע|תק"ע]]. היה חתנו של רבי ישראל ליברזון מליצ'יניץ (נכד רבי [[ליבר הגדול מברדיצ'ב]] וחתנו של [[הרב מאפטא]]), ובזיווג שני חתן דודו רבי דוד הורודוצקי. נפטר בחיי אביו, ב[[כ"ז בטבת]] [[תרל"א]]. ממנו משתלשלת כיום שושלת צ'רנוביל. היו לו שני בנים, רבי מרדכי ורבי ברוך מאיר. חתניו היו רבי דוד מ[[חסידות סאווראן|סאווראן]], רבי אריה לייבוש ממגרוב (בנו של [[יהושע רוקח|רבי יהושע]] מ[[חסידות בעלז|בעלז]]) ורבי יוסף מאיר מ[[חסידות מחנובקה|מחנובקה]].
{{עוגן|רבי מרדכי מלויעב}}
*רבי מרדכי מלויעב, היה בנם של רבי מנחם נחום השני והרבנית גיטל בת רבי ישראל מליצ'יניץ, נישא לבת דודו (רבי שמואל אשכנזי נינו של רבי [[צבי הירש אשכנזי]] וחתן דודו רבי משולם זוסיא מזינקוב) (לאה) בת שבע. נולד בשנת [[תר"ד]] ונקרא על שם זקינו רבי מרדכי מצ'רנוביל. נפטר ב[[י"ד בכסלו]] [[תרע"א]] ב[[ביליצ'רקובבילה צרקווה|שדה-לבן]], והותיר אחריו עשרה ילדים, ביניהם רבי [[אברהם יהושע השיל טברסקי (צ'ודנוב)|אברהם יהושע השיל מצ'ודנוב]], ממשיכו. הוסמך על ידי סבו רבי אהרן לאדמו"רות לאחר פטירת אביו.
*רבי אברהם יהושע העשיל, בנו של רבי מרדכי מלויעב, היה חתנו של רבי יעקב מ[[חסידות קוריץ|דליטין]]. כיהן כאדמו"ר בלויעב, ליטא, ולאחר מכן בצ'ודנוב. נפטר ב[[י"ח בתמוז]] [[תרע"ד]]. בנו יחידו היה רבי [[חיים יצחק טברסקי|חיים יצחק]] מלויעב-קיוב. שלוש בנותיו היו, ציפורה אשת רבי יצחק בן [[חסידות סקווירא#בני רבי אברהם יהושע העשיל|רבי משה דן מסקווירא]], אשת בן דודו רבי מרדכי ישראל טברסקי מחאטין וחנה חיה, אשתו של רבי [[יעקב חיים פרלוב]] מ[[חסידות קרלין|סטולין]].
:בנים נוספים של רבי מרדכי היו: רבי ברוך בן ציון (תרל"ה - כ"ב באלול תש"ה) (חתן רבי אליעזר מ[[חסידות יאמפולה|ראדוויל]]) כיהן כאדמו"ר ב[[אומן]]. ב[[מלחמת העולם הראשונה]] נמלט ל[[וורשה]] ומשם ל[[ארצות הברית]] שם נפטר. בנו היה רבי מנחם נחום מלויעב-מירופול, חתן רבי דוד מ[[חסידות קמינקא-מיראפאל|מירופול]]. היגר עם אביו ל[[ארצות הברית]] בשנת [[תרפ"ה]] ופתח בית מדרש ב[[בוסטון]]. נפטר ב[[ח' בסיוון]] [[תשל"ג]].
:רבי שלום יוסף (תרמ"א - ד' בתמוז תש"ג), בנו של רבי מרדכי מלויעב, כיהן כאדמו"ר בשדה-לבן. היה חתן קרובו רבי משה מ[[חסידות רחמסטריווקא|אודסה]].
*רבי יצחק מאזראניץ-בלץ חתן רבי ישראל אשכנזי מ[[חסידות אלעסק|אלעסק]], נרצח בעינויים קשים על ידי הנאצים ב[[י"ד בכסלו]] [[תש"א]] בכבפר אבדובקה (Obodovka) שב[[טרנסניסטריה]]. בנו רבי אהרן כיהן כאדמו"ר מחאטין ב[[ברונקס]]. חתן רבי ברוך יוסף זק מ[[חסידות קוברין|קוברין]].
 
====רבי ישעיה משולם זוסיא מצ'רנוביל====
*רבי ישעיה משולם זוסיא מצ'רנוביל בן רבי אהרן. נולד בשנת [[תקע"ד]]. חתן דודו רבי מנחם נחום ממקרוב בן רבי מרדכי המגיד מצ'רנוביל, ובזיווג שני חתן רבי פינחס מ[[חסידות קוריץ|סלוויטא]], ובזיווג שלישי חתן רבי מרדכי זאב רבינוביץ{{הערה|חתן רבי נפתלי צבי מסקווירא, נינו של [[הבעל שם טוב]]. כך על פי המקובל בסקווירא. לפי דעות אחרות היו לרבי משולם זוסיא שני זיווגים, הראשון לא ידוע והשני היה שרה שיינא בתו של רבי נפתלי צבי מסקווירא הנזכר.}}. מילא את מקום אביו בצ'רנוביל. נפטר ב[[כ"ח בתמוז]] [[תרמ"א]]. חתניו היו רבי [[ישכר דב רוקח (הזקן)]] מ[[חסידות בעלז|בעלזא]], רבי זאב מ[[חסידות רחמסטריווקא|רחמסטריווקא]], ומזיווגו השלישי, רבי נחום יוסף בן ציון מ[[חסידות קוריסטשוב|קוריסטשוב]] ואחיינו רבי שלמה שמואל.
*אחריו כיהן בנו מזיווגו האחרון, רבי שלמה בן ציון כ[[ינוקא]]. נולד בשנת [[תר"ל]]. היה חתנו של הרב זלמן חודרוב. נסע ל[[ארצות הברית]] אך חזר לרוסיה עקב סלידתו מהחומריות בארצות הברית. נפטר ב[[קייב]] ב[[ח' בתשרי]] [[ת"ש]]. בנו רבי אהרן היה חתנו של רבי [[גדליה משה גולדמן|גדליה משה מזוויהל]]. חתניו היו רבי זאב מ[[חסידות טריסק|קובלה]], אחיינו הרב יהושע אלעזר חודורוב והרב יוחנן בן רבי אברהם דב מ[[חסידות רחמסטריווקא|רחמסטריווקא]].
 
==== רבי ברוך אשר מצ'רנוביל====
*רבי ברוך אשר מצ'רנוביל בן רבי אהרן. חתן דודו רבי משה מקוריסצ'וב בן זקינו רבי מרדכי מצ'רנוביל. שימש גם כאדמו"ר בצ'רנוביל. תורותיו ואודותיו מודפסים בספר כפתור ופרח. נפטר ב[[כ"ב בסיוון]] [[תרס"ה]].
*אחריו כיהן בנו רבי שלמה שמואל נולד בשנת [[תרכ"ו]] אחרי פטירת סבו (אבי אמו) רבי משה מקוריסצ'וב, אך כיוון שלא רצו לידע את סבתו שנפטר קראו לו שלמה שבו יש את האותיות משה. היה חתן דודו רבי ישעיהו משולם זוסיא ובזיווג שני חתן רבי דן מ[[חסידות ראדוויל|ראדוויל]] (בן רבי לוי נכד רבי יצחק בן [[המגיד מזלוטשוב]]). בשנת [[תרצ"ג]] עבר ל[[ריגה]] משם היגר ל[[ארצות הברית]]. נפטר ב[[כ"ט באדר]] [[תרצ"ו]] ב[[ברוקלין]].
*בנו (הרביעי) הוא רבי יעקב ישראל מצ'רנוביל. נולד בשנת [[תרס"ב]]. חתן רבי יעקב יוסף מ[[חסידות אוסטרהא#אורזיטשוב|אורזיטשוב]] (בן רבי אליקים געץ מאורזיטשוב). פתח הכנסת אורחים ובית כנסת מפואר בברוקלין. בשנת [[תרצ"ז]] ביקר בארץ ישראל לשנתיים. נפטר ב[[ח' בכסלו]] [[תשמ"ד]].
:לרבי שלמה שמואל היו 5 ילדים נוספים בהם; בתו אשת רבי יצחק טברסקי מקישינב בן רבי דוד מ[[חסידות סקווירא|סקווירא]], בנו רבי יוחנן טברסקי חתן רבי [[גדליה משה גולדמן]] מ[[חסידות זוויהל|זוויהל]], בתו אשת הרב משה רוטשטיין מ[[וורשה]] מחבר ספר 'צדיקים און חסידים'.
:
==החסידות לאחר השואה==
ב[[ארצות הברית]] כיהנו:
1,179

עריכות