הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

נוספו 221 בתים ,  לפני 5 שנים
עוד דברים
(תיקון. כך פחות או יותר הדוח נראה בדרך כלל (עברתי עכשיו על למעלה מ-10 דוחות אקראיים בשביל לוודא זאת). ועוד כל מיני דברים.)
(עוד דברים)
| 320,000
|-
| הוצאותהכנסות תפעוליות(הוצאות) אחרות, נטו
| style="border-bottom: thin solid #000;" | -
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (115,000)
| 360,000
| 205,000
|-
| הוצאות אחרות, נטו
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (30,000)
| style="border-bottom: thin solid #000;" | (10,000)
|-
| הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
|-
| '''רווח לפני מסים על ההכנסה'''
| 350380,000
| 8595,000
|-
| מסים על ההכנסה
|-
| '''רווח (הפסד) נקי'''
| style="border-bottom: medium double #000;" | 250280,000
| style="border-bottom: medium double #000;" | (2515,000)
|}
ב[[חשבונאות]], '''דוח רווח והפסד''' ([[ראשי תיבות|ר"ת]]: '''דוח רוו"ה''') הוא [[דוח כספי]] המפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של [[ישות חשבונאית]] בפרק זמן נתון (בדרך כלל [[שנת כספים|שנה]] או [[רבעון (שנת כספים)|רבעון]]). מקובל גם להשוות את התוצאות הכספיות של תוצאות הפעילות בשנה או בשנתיים שקדמו לשנת הדוח.
* בשלב הראשון מחושב '''[[רווח גולמי]]''' ([[ברוטו]]). חישוב זה נעשה באמצעות ניכוי [[עלות המכר]] קרי עלויות [[ייצור]] המוצר או עלות קנייתו, מה[[הכנסה]] הנובעת ממכירתו. אם כן, עלות המוצר בחברה יצרנית כוללת את כל הפעולות הקשורות לתהליכי הייצור המוגמר: קניית [[חומר גלם|חומרי גלם]], תהליכי העיבוד, עבודות חוץ וכדומה. לעומת זאת, בעסק מסחרי העלות כוללת את מחיר הרכישה של המוצר והוצאות שנלוות לה (הוצאות [[הובלה]], [[מכס]] וכיוצא בזה).
 
* בשלב השני מחושב '''[[רווח תפעולי]]''' (לעתים נקרא: "רווח מפעולות רגילות"). בשלב זה מחסרים מהרווח (או ההפסד) הגולמי את הוצאות התפעול השוטף של העסק: הוצאות המכירה, (ה[[שיווק]] ווה[[פרסום]]), הוצאות הנהלה, וכן מופחתות או נוספות "הוצאות תפעוליותוהכנסות אחרות" המייצגות הוצאות ו/או הכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית הרגילה של החברה - למשל מכירת [[רכוש קבוע]], [[רווחי הון]] או [[רווחי אקוויטי]] (יש גופים שאינם כוללים את ההוצאות וההכנסות האחרות ברווח התפעולי, אלא רק בשלב מאוחר יותר בדוח).
 
* בשלב השלישי מחושב '''רווח (הפסד) לפני מס הכנסה'''. בשלב זה מופחתות/נוספות הוצאות/הכנסות/הוצאות המימון, (וכן מופחתות "או נוספות הוצאות והכנסות אחרות", המייצגותאם הוצאותהדבר ו/אולא הכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית הרגילה של החברה - למשל מכירת [[רכוש קבוע]], [[רווחי הון]] אונעשה [[רווחיבשלב אקוויטי]]הקודם).
 
* בשלב הרביעי מחושב '''רווח (הפסד) נקי'''. תוצאה זו מתקבלת על ידי הפחתת הוצאות ה[[מס הכנסה|מס]].