הפילוג בקיבוץ המאוחד – הבדלי גרסאות

מ
עד הקמת [[מדינת ישראל]] היה הקיבוץ המאוחד תנועה קיבוצית גדולה ומשפיעה. מאז הקמתו שררה בו מתיחות על דרכו אך הקיבוץ פעל כתנועה עצמאית אחת והוגדר כחלק אינטגראלי מהתנועה הציונית ומהסתדרות העובדים. תושביו לא חויבו להשתייכות מפלגתית מסוימת, מה שאיפשר בניית יישובים גדולים הפתוחים לקליטה.
 
לאחר [[קום המדינה]] החל תהליך של היפרדות מצד חברי מפא"י בקרב קיבוצים אשר היו חצויים מבחינה מפלגתית. דבר זה נבע מהחרפת [[המלחמה הקרה]] בעולם אשר הטילה באותה עת את צילה על ישראל. [[ממשלת ישראל|ממשלות ישראל]] הראשונות, שנשלטו בידי מנהיגי מפא"י, קיימו מדיניות של [[המדינות הבלתי-מזדהות|אי-הזדהות]] עם המעצמות הגדולות, עד שבשלב מסוים זנחה הממשלה את מדיניותה זו והביעה תמיכה ב{{ה|גוש המערבי}} על ידי משלוח תרופות ל[[דרום קוריאה]]. [[מפ"ם]], לעומת זאת, תמכה באופן עקבי ב[[הגוש המזרחי|גוש המזרחי]].
 
== הפילוג באשדות יעקב ==