תבנית:טבלת הדחות האח הגדול 5 – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
|-
! טהוניה
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(149, 159, 253);"| ''נכשלה{{ש}}במשימה''|| פאולינהרוני,{{ש}}רוניפאולינה ||לאון,{{ש}}דורין || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||פאולינהגילי,{{ש}}גיליפאולינה ||לאוןגילי,{{ש}}גילילאון || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||ענתדורין,{{ש}}דוריןענת ||לאוןדורין,{{ש}}דוריןלאון ||דידידורין,{{ש}}דוריןדידי || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||לאון,{{ש}}דור || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''הזוכה'''<br />(יום 115) || style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 10
|-
! לבנה
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(149, 159, 253);"| ''נכשלה{{ש}}במשימה''|| רוני,{{ש}}גילי ||לאון,{{ש}}דור || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||פאולינהגילי,{{ש}}גיליפאולינה ||לאוןגילי,{{ש}}גילילאון || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||לאון,{{ש}}ענת ||style="background:#959FFD" | ''הוענשה'' ||דידידור,{{ש}}דורדידי || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||לאוןדור,{{ש}}דורלאון || style="background:#FBF373" | ''קיבלה{{ש}}חסינות'' || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''מקום שני'''<br />(יום 115) || style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 3
|-
! לאון
| style="background:#FBF373" | ''משימה{{ש}}הושלמה''|| לבנה,{{ש}}מירי ||ביז'ו,{{ש}}לבנה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||ביז'ו,{{ש}}יניב ||ביז'ושלי,{{ש}}שליביז'ו || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||ביז'ו,{{ש}}לבנה ||ביז'ומוטי,{{ש}}מוטיביז'ו ||יניב,{{ש}}אור || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||טהוניהאיתי,{{ש}}איתיטהוניה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || colspan="2" style="background:#FBF373" | '''מקום שלישי'''<br />(יום 115) || style="background:#FA8072" style="background:#FBF373" | 7
|-
! דור
|-
! אבי
| style="background:#FBF373" | ''משימה{{ש}}הושלמה''|| מירירוני,{{ש}}מזלמירי ||בני,{{ש}}ביז'ו || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||פאולינה,{{ש}}טהוניה ||גילי,{{ש}}שלי || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||טהוניה,{{ש}}יניב ||מוטי,{{ש}}איתי ||אור,{{ש}}דידי || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||איתי,{{ש}}דורין ||style="background:#959FFD" | ''הוענש'' || style="background:#FA8072" colspan="2" | ''הדחה''<br />(יום 108) || style="background:#FA8072" | 1
|-
! ירדן
|-
! ביז'ו
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(149, 159, 253);"| ''נכשל{{ש}}במשימה''|| רוני,{{ש}}שלוםגילי || לאון,{{ש}}דור|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||פאולינהגילי,{{ש}}מריהפאולינה || לאוןגילי,{{ש}}אלילאון || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''||לאון,{{ש}}ענת ||לאון,{{ש}}אבי ||לאון,{{ש}}דור || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || style="background:#FA8072" colspan="4" | ''הדחה''<br />(יום 94) || style="background:#FA8072" | 7
|-
 
! יניב
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(149, 159, 253);"| ''נכשל{{ש}}במשימה''|| רוני,{{ש}}טהוניה || בני,{{ש}}לאון|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||פאולינה,{{ש}}ענת ||לאון,{{ש}}גילי || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||ענת,{{ש}}אבי ||אבי,{{ש}}דינהדורין ||טהוניה,{{ש}}אור || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' || style="background:#FA8072" colspan="4" | ''הדחה''<br />(יום 94) || style="background:#FA8072" | 5
|-
! אור
|-
! גילי
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(149, 159, 253);"| ''נכשל{{ש}}במשימה''|| טהוניה,{{ש}}ענת ||לבנהביז'ו,{{ש}}אילןלבנה || style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה'' ||טהוניהביז'ו,{{ש}}מרינהטהוניה ||שליביז'ו,{{ש}}שנישלי ||style="background:#C0C0C0" | ''ללא {{ש}} הדחה''|| style="background:#FFE08B" colspan="9" | ''גורש''<br />(יום 57) || style="background:#FFE08B" | 6
|-
! שלי
|-
! רוני
| style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(149, 159, 253);"| ''נכשל{{ש}}במשימה''|| ענת,{{ש}}איגוראבי || style="background:#FFE08B" colspan="15" | ''גורש''<br />(יום 15) || style="background:#FFE08B" | 2
|-
! דני