הבדלים בין גרסאות בדף "פירוש האבן עזרא"

מ
 
====הדרך השנייה - טענה כי חלקים מועטים מהתורה נכתבו לאחר חתימתה ביד משה====
מפרשי דעה זו טוענים כי לשיטת האבן עזרא הוספו לתורה חלקים בודדים בידי נביאים לאחר חתימתה. הראשון שידוע לנו המפרש בשיטה זו את האבן עזרא הוא ר' [[אלעזר בן מתתיה]], שחי במאה ה-13, בפירושו על פירוש האבן עזרא למילים "והכנעני אז בארץ" <small>({{תנ"ך|בראשית|יב|ו|קצר=כן}})</small> מסביר ר' אלעזר כי הכוונה בסוד השנים עשר הוא לשנים עשר בניו של יעקב, להם ניתן טעם לכתיבת שמם בתורה. מכיוון שאת התורה כתב משה אנו נאלצים להגיד שהוא ידע את הסיבות ברוח הקודש והוסיף אותן לתורה, מסביר ר' אלעזר, ואת הרעיון להוסיף חלקים לתורה לקח [[עזרא]] ממקום זה של משה. כך הוא מסביר כי את החלקים הנראים אנכרוניסטיים כמו "ויכתב משה" <small>({{תנ"ך|דברים|י|ב|קצר=כן}})</small> או "וימת משה" <small>({{תנ"ך|דברים|לד|ה|קצר=כן}})</small> נכתבו על ידי [[עזרא]] מפי [[רוח הקודש (יהדות)|רוח הקודש]].
 
====הדרך השלישית - הטענה כי הסוד לא קיים או לא נכתב על ידי האבן עזרא====