פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
מקובל לחשוב כי הסעודה האחרונה התקיימה בליל הסדר. אהרון לירון{{הערה|1=[[אהרון לירון]], '''הנצרות וארץ הקודש''' עמ' 55}} העלה סוגיה לגבי מועד הסעודה.
 
הקשר של הסעודה האחרונה לחג הפסח קיים בכל הבשורות. בכל [[הבשורות הסינופטיות]] מציינים כי בערבו של אותו יום סעדו כולם ביחד. למרות ההדגשה כי המדובר על היום הראשון של חג המצות (כלומר ט"ו בניסן), הרי. לפי הציון של [[זבח הפסח]] מדובר על אחר הצהריים של י"ד בניסן, היום שבו הפסיקו לאכול חמץ וזבחו את השה ואילו הסעודה נערכה בערב , לאחר השקיעה , כלומר בט"ו בניסן.
 
לוקאס תיאר זאת כך: {{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=ויבא יום המצות אשר יזבח־בו הפסח: וישלח את־פטרוס ואת־יוחנן לאמר לכו והכינו לנו את־הפסח ונאכלה.|מקור={{ברית חדשה|לוקס|כב|7|8}}}}
==תיאור האירוע בברית החדשה==
===הבשורה על-פי מתי===
{{ציטוט|תוכן=ויעשׂוּ התלמידים כאשׁר ציוום ישׁוּעַ '''ויּכינוּ את הפּסח'''. '''ויהי בערב ויּסב''' עם שׁנים העשׂר. וּבאָכְלם ויֹאמר: 'אמֵן אוֹמר אני לכם, אחד מכּם ימסרני.' ויתעצבוּ מאוֹד ויחלוּ אישׁ אישׁ לֵאמֹר לוֹ: 'האנוֹכי הוּא אדוֹני?' ויען ויֹאמר: 'האישׁ אשׁר '''טבל עִמי את ידוֹ בּקערה''' הוּא ימסרני. הן בּן האדם הלוֹך יֵלֵך כּכּתוּב עליו, ואוֹי לאישׁ אשׁר על ידוֹ יִמסר בּן האדם. טוֹב לאישׁ ההוּא שׁלא נוֹלד.' ויען יהוּדה המוֹסר אוֹתוֹ ויֹאמר: 'רבּי, האני הוּא?' ויֹאמר אליו: 'אתה אמרת.' ויהי בּאָכְלם ויקח '''ישׁוּעַ את הלחם ויברך''' ויפרוֹס ויתן לתלמידים ויֹאמר: 'קחוּ ואכלוּ, זה הוּא גוּפי.' '''ויקח את הכּוֹס ויברך''' ויתן להם ויֹאמר: 'שׁתוּ ממנה כֻּלְּכֶם, כּי זה הוּא דמי, דם הבּרית החדשׁה הנשׁפּך בעד רבּים לסלִיחת חטאים. ואני אוֹמר לכם: לא אשׁתה מעתה מפּרי הגפן הזה עד היוֹם ההוּא אשׁר אשׁתה אוֹתוֹ עִמכם והוּא חדשׁ בּמלכוּת אבי.' ויהי '''אחרי קָרְאם את ההלל ויצאוּ''' אל הר הזיתים.|מרכאות=כן|מקור={{ברית חדשה|מתי|כו|19|30|תרגום=דעליטש}}}}
 
עיון בכתוב מראה שמדובר בסדר פסח מסורתי כפי שנחוג בתקופת בית המקדש : הכנת זבח הפסח בי"ד בניסן אחר הצהריים ובערב ( ט"ו בניסן ) התכנסות והסבה לסדר. ברכות על הלחם ( המצות ) והיין נעשית בכל ארוחת חג אך הטבלת הירקות נעשית רק בפסח . גם אמירת הלל בסוף הארוחה נעשית רק בסדר הפסח.
 
===הבשורה על-פי לוקס===
משתמש אלמוני