פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוסף בית אחד, לפני שנתיים
←‏פוליטיקה במובנה הצר: תיקון טעות הקלדה
כלל הנקבע בהסכם חברתי, על מנת לקדם את החברה כולה, שהסיבה לשימורו היא החלטה של כל גורם פוליטי (מסיבה זו או אחרת) לשמרו, למרות שהדבר מגביל את האינטרס הפרטי שלו. (לדוגמה - ב[[ישראל]], לפני שביתה, חייב ראש ועד העובדים להכריז על 'סכסוך עבודה', למרות שלעתים הדבר מגביל אותו).
 
כלל הנוצר בשל חתירתו הנפרדת של כל גורם למימוש האינטרס שלו, כלומר - כלל הנוצר מעצמוושהפרהמעצמו ושהפרה שלו תזיק באופן ישיר לאינטרס של הצד המפר. (לדוגמה - הכלל הקובע כי נחוץ יושר במגעים פוליטיים נשמר משום שצד לא ישר פוגע באמון העתידי שיהיה לו, ובכך ממעיט מכוחו הפוליטי)
 
מכיוון שהפוליטיקה עוסקת בחלוקה של כוח בחברה ובשימושו, היא מסוגלת לערב סוגים שונים של כוחות במערכת פוליטית אחת. הפוליטיקה יוצרת מגע בין גורמי כוח ממישורי קיום שונים סביב העיצוב המשותף של החברה '''מלבד''' בקשר הישיר הקיים ביניהם.
משתמש אלמוני