Difference between revisions of "שניים מקרא ואחד תרגום"

Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
===דרך הקריאה===
בגמרא ובפוסקים{{הערה|ברמב"ם, בטור ובשו"ע}} אין הגבלה על הדרך בה תעשה תקנה זו, עם זאת ישנם דעות הלכתיות שונות בסוגיה זו ואף מנהגים בקרב חלק מהעדות: קריאת פרשה ([[פרשה פתוחה|פתוחה]] או [[פרשה סתומה|סתומה]]) פעמיים ואז תרגומה (כך היה מנהג [[הגר"א]]{{הערה|1=ספר '''מעשה רב''' סימן נט.}}), ב[[שולחן ערוך הרב]] מביא את מנהג זה, ומביא עוד את המנהג של קריאת כל פסוק בנפרד פעמיים ולאחריו תרגום הפסוק ומכריע לטובת השיטה השנייה על פי מקורות ה[[קבלה]], (וכן הוא מנהג ה[[יהדות תימן|תימנים]]), או קריאת כל פרשת השבוע בבת אחת.
 
קריאת המקרא והתרגום לתקנה זו אינה צריכה להיות קריאה מיוחדת, ועל כן [[מלמד תינוקות]] המלמד במשך השבוע מקרא, או [[בעל קורא]] המכין את [[קריאת התורה]] יוצאים בקריאתם במהלך השבוע ידי חובת תקנה זו.
 
ישנה אפשרות לקרוא בלחש יחד עם בעל הקורא בזמן קריאת התורה בשבת, ובכך לצאת ידי חובת קריאת המקרא פעם אחת. שמיעה בלבד של הקריאה הינה מסופקתמספקת לצורך קיום תקנה זו.
 
===תחליף לתרגום אונקלוס===
Anonymous user