הבדלים בין גרסאות בדף "החטיבה האסטרטגית"

מ
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
*לרכז את עבודת המטה לגיבוש התפיסה הביטחונית וההסדרים המדיניים, ולרכז הטיפול מול ראשי ערוצי המשא ומתן השונים, לרבות שירותי המטה הקשורים בעבודתם
* לרכז את עבודת התכנון בהיבט ביטחוני-מדיני בתחום היחסים עם מדינות שכנות ועם הפלסטינים, ולעקוב אחרי יישום ההסכמים
* לרכז את הערכת המצב האסטרטגית, לגבש את [[איום ייחוס|איום הייחוס]]{{הערה|"איום הייחוס" מגדיר את האיומים המרכזיים, הקונקרטיים, שאליהם יש להפנות את המאמץ המבצעי-המדיני האסטרטגי בתקופה אליה מתייחסים}} ואת ההיבטים האסטרטגיים של התוכניות האופרטיביות של צה"ל.
 
מחלקה א' כללה את: