פונקציית צפיפות – הבדלי גרסאות

מ
=== משתנה מקרי (אקראי) בדיד ===
 
ניתן לייצג את פונקציית הצפיפות של משתנה מקרי המקבל אוסף סופי של ערכים בדידים ''t''<sub>1</sub>, …, ''t<sub>n</sub>'' , על ידי על ידי סכום של [[פונקציית_דלתא_של_דיראק|דלתאות דיראק]].
במקרה הכללי, תציין כל דלתא ערך בדיד שהמשתנה עשוי לקבל, ותוכפל ב[[הסתברות]] ''p''<sub>1</sub>, …, ''p<sub>n</sub>'' לקבל ערך זה: