הבדלים בין גרסאות בדף "אתנן זונה ומחיר כלב"

(הרחבה - טעם מחיר כלב)
(←‏מחיר כלב: הרחבה)
# משום שהכלבים מקיימים יחסי מין לעין כל, באופן הנחשב לעזות, יחד עם כך שמצויה בהם ה[[פוליאנדריה]] הנחשבת לזנות, לפחות כפי שמזכיר ומיוצג אצל האדם.{{הערה|[[כלי יקר]] ו[[רש"ר הירש]] על דברים, פרק כ"ג, פסוק י"ט.}}
 
בפרשנות המודרנית פורש ביטוי זה כשכרהכתקבולת שלל"אתנן הקדשהזונה", מתוךאלא הסברה כי המילהש"מחיר כלב" היאהוא כינוי שרווח במזרח הקדוםעל לקדשזונֶה. הסברההסבר זהלביטוי מבוססקיים עלבכך התקבולתשהמילה המופיעה"כלב" בפסוק:היא המילהכינוי אתנןשרווח מקבילהב[[היסטוריה למילהשל מחירהמזרח ואילוהתיכון|מזרח המילההקדום]] זונה מקבילה למילה כלבלזונֶה.{{הערה|דוד כהן-צמח, '''עולם התנ"ך: דברים''', תל אביב, דודזון עתי, 1997, ע"מ 180}} למילה "כלב" בציווי החוק מספר פירושים: יש הסוברים כי המונח "כלב" מתייחס לזונה ממין זכר.{{הערה|יעקב חיים טיגאי, '''מקרא לישראל: דברים ט"ז, י"ח - ל"ד, י"ב''', ירושלים, מאגנס, 2016, ע"מ 582-581}} קיים גם מ[[פרשני המקרא]] שהבין כי "כלב" זה אינו אלא אדם זונֶה.{{הערה|ראו רבי [[יצחק אברבנאל]], דברים, פרק כ"ג, ד"ה לא תסגיר.}}
 
==לקריאה נוספת==