פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
בוט החלפות: לעיתים
'''תקציב המדינה''' קובע את הסכומים שיוקצבו למשרדי ה[[ממשלה]] לשנת פעילות, בכל אחד מסעיפי ההוצאה של כל משרד. תקציב המדינה הוא הביטוי המובהק ביותר של מדיניות הממשלה, משום שהוא קובע את הסכומים שיוקצבו לכל אחת ממטרותיה של הממשלה. מקור עיקרי למימון תקציב המדינה הוא הכנסות המדינה מ[[מס|מסים]], ולעתיםולעיתים מוטל [[מלווה חובה]] למימון הוצאות חריגות.
 
שאלה מרכזית שנשאלת היא האם תקציב המדינה גבוה. בקרב הכלכלנים נהוג כי את גודל התקציב מודדים לפי כמה אחוזים הוא מהווה מה[[תמ"ג]] של המדינה. במדינות [[העולם השלישי]] תקציב המדינה מהווה בין 10%-20% התמ"ג; במדינות קפיטליסטיות כגון ארצות הברית התקציב מהווה בין 25%-35% התמ"ג. במדינות סוציאליסטיות/קומוניסטיות בהן ישנה כלכלה ריכוזית התקציב מהווה בין 40%-55% התמ"ג. לכן ניתן לומר כי במדינות קומוניסטיות התקציב נחשב גבוה.
==תקציב המדינה בישראל==
{{הפניה לערך מורחב|תקציב המדינה (ישראל)}}
ב[[ישראל]] קובע '''תקציב המדינה''' את הסכומים שיוקצבו למשרדי [[ממשלת ישראל]] לשנת פעילות, בכל אחד מסעיפי ההוצאה של כל משרד. בדרך כלל מאושר התקציב בסוף חודש דצמבר, סמוך לתחילתה של השנה שבה הוא עוסק, אך לעתיםלעיתים מתעכב אישורו.
 
'''[[חוק יסוד: משק המדינה]]''' עוסק במאפייניו של התקציב. בהתאם ל[[חוק יסוד]] זה, תקציב המדינה נקבע ב[[חוק]], המוגש לאישור [[הכנסת]]. הצעת חוק התקציב מפורטת לפי סעיפי ההוצאה, מלבד הצעת תקציב [[משרד הביטחון]], שאינה מונחת על שולחן הכנסת אלא על שולחן ועדה משותפת של [[ועדת הכספים]] וועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אם חוק התקציב לא אושר לפני תחילתה של שנת הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם.