הבדלים בין גרסאות בדף "ביטול איסור לכתחילה"

במקרה שפעולת ביטול האיסור נעשתה על ידי גוי עבור גויים, התערובת מותרת גם ליהודים. לכן בבית חרושת של שמייצר דברי מאכל עבור גויים, ובתהליך הייצור מערבבים איסור בפי ששים היתר, המאכל יהיה מותר באכילה גם ליהודים.{{הערה|כך כתב הרב פפויפר (קיצוש"ע תערובות, ח, ד) ע"פ [[הגש"ד]] (שער א), [[מאיר מלובלין|מהר"מ מלובלין]] (קד) וחת"ס (סב).}}
 
אבל אם ביטול האיסור נעשה גם עבור יהודים, למשל אם הוסיפו בכמות המאכל בשבילם, אזי אפילו אם המעשה לא נעשה בכוונה כדי שיוכלו לאכול מאכל שכשר עבורם - אסור לאוכלו, כיון שבכה"ג נחשב לשלוחו של הישראל. {{הערה|הרב פפויפר (קיצוש"ע תערובות, ח, ד) בשם שו"ת הרשב"ש (תקמ) וערוה"ש (צט, ח).}}
 
== קישורים חיצוניים ==