הבדלים בין גרסאות בדף "ביטול איסור לכתחילה"

מ
===מקורות שאסור לבטל איסור לכתחילה===
 
* מה[[משנה]] {{ציטוטון|...סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה, ואחר כן נפלו שם חולין, אם שוגג - מותר, ו'''אם מזיד - אסור'''|[[מסכת {{משנה|תרומות]], פרק |ה', |ט'}}}}. עולה שכאשר נופלת תרומה (האסורה באכילה) ומתערבת בהיתר מתוך כוונה לבטל את התרומה בהיתר, התערובת אסורה באכילה לכל אדם מלבד לכהן.
 
* ב[[תלמוד בבלי|תלמוד הבבלי]] מובאת מחלוקת תנאים ביחס לאגוזי פרך של ערלה (שאינם בטלים{{הערה|מפני שהם נחשבים ל[[דבר חשוב]], הנמנה בין ה[[:קטגוריה:דברים שאינם בטלים|איסורים שאינם בטלים]].}} אפילו באלף כל עוד הם שלמים) שנפלו בשוגג לתוך אגוזי היתר ונבקעו שם, האם הם בטלים{{הערה|נחלקו לגבי דין התערובת במקרה שביטול האגוזים נעשה בשוגג: לר"מ ורבי יהודה התערובת אסורה - שגזרו שוגג אטו מזיד, לרבי יוסי ור' שמעון התערובת מותרת.}}. ולכל הדעות אם הדבר [[מזיד|נעשה במתכוון]], מתוך כוונה לבטלם, התערובת אסורה: {{ציטוטון|נפלו ונתפצעו: אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו, דברי ר"מ ורבי יהודה. רבי יוסי ור' שמעון אומרים: בשוגג יעלו במזיד לא יעלו.|{{תלמוד בבלי| גיטין|נד|ב}}}}.