הבדלים בין גרסאות בדף "מכון ון ליר בירושלים"

שיניתי את הפעילות בעבר ללשון עבר.
(כתבתי "בעבר" במקום "עד 2017")
(שיניתי את הפעילות בעבר ללשון עבר.)
 
המרכז מעורב במחקר ובשיח הרלוונטיים לאתגרים העומדים בפני החברה הישראלית והפלסטינית, במטרה לחשוף את השיטות והגישות בעלות סיכויי ההצלחה הגדולים ביותר ליצירת הבנה, דו-קיום, כבוד הדדי, פיוס, צדק ושלום. מרכז מנאראת שואף לקדם שותפויות בין ארגונים יהודיים וערביים.
 
=== אירועים ציבוריים ===
מכון ון ליר בירושלים מארח קשת רחבה של אירועים ציבוריים, הכוללים: כנסים, סדנאות, קולוקוויומים, סימפוזיונים ומפגשים חברתיים נוספים. בין המשתתפים ישנם אינטלקטואלים ממוסדות אקדמאיים בישראל ומרחבי העולם, כמו גם מעולמות העיתונאות, המדיניות החברתית והפוליטיקה.
 
== פעילות בעבר ==
 
=== לימודים מתקדמים ===
תחום הלימודים המתקדמים, המנוהל עלנוהל ידיבידי ד"ר יוכי פישר, מוקדשוהוקדש למחקר בינתחומי והשוואתי במדעי הרוח החברה.
 
פעילויות התחום כוללותכללו: קבוצות מחקר, סדנאות, ועידות בינלאומיות וסמינר קיץ, בהשתתפותם של חוקרים בכירים מישראל, עמיתיהם מחו"ל, וחוקרים ואינטלקטואלים צעירים.
 
התחום מתמקדהתמקד בנושאים הקשורים לדת, חילוניות ודמוקרטיה; שוויון, פלורליזם וגזענות; מעמדה של מערכת ההשכלה הגבוהה, בעיקר במדעי הרוח והחברה; היסטוריה, זיכרון והשלמה מנקודות מבט השוואתיות ובינתחומיות.
 
=== שכנים בים התיכון ===
מכון ון ליר בירושלים יזם את הקמת לימודי מזרחהמזרח תיכוןהתיכון, דיסציפלינה אקדמאיתאקדמית, המתמקדתשהתמקדה בחקר התרבויות והחברות של מדינות האזור. החלטה זו התבססה, בין היתר, על [[אמנת ברצלונה]] משנת 1995 ועל הקמת שותפות אירופה-הים התיכון, שהגדירה מחדש את מושג אגן הים התיכון ואת שיתוף הפעולה בין מדינות האגן, כבסיס לתכנון פעילות כלכלית, פוליטית ותרבותית.
 
תחום "שכנים בים התיכון", המנוהלשנוהל על ידיבידי ד"ר אביגיל יעקבסון, נוסד כדי לקדם את המחקר על אודות האזור, להשפיע על הדרך בה האזור מיוצג ומובן, ולעודד הבנה ודיאלוג בין ישראלים ושכניהם. חוקרים ישראלים ופלסטינים יזמו והובילו פרויקטים חוצי-גבולות, לרבות קבוצות דיון, סדנאות, ועדות ופרסומים.
 
תחומי פעילות ספציפיים כולליםכללו: מחקר, הוצאה לאור של כתב עת בשם "לוואנט", דיאלוג אזורי ומעורבות בקרן [[אנה לינד]].
 
=== תרבות ומחשבה יהודית ===
תחום התרבות והמחשבה היהודית של מכון ון ליר בירושלים מנוהלמהל על ידיבידי פרופ' אמנון רז-קרקוצקין, ומקדםוקידם מחקר בינתחומי ואירועים ציבוריים הקשורים לתרבות ולמחשבה יהודית בישראל ובתפוצות. התוכניות בתחום מתמקדותהתמקדו בנושאים כגון: זהותן של קהילות, זרמים ותופעות ביהדות בת-זמננו, יהדות ודמוקרטיה, וביטויי תרבות, מחשבה ויצירה יהודית. תחום התרבות והמחשבה היהודית משמששימש כביתבית עבור חוקרים ותיקים וצעירים ממדעי הרוח והחברה, ולהוגים, רבנים ומחנכים מישראל והתפוצות.
 
=== החברה האזרחית בישראל ===
תחום החברה האזרחית בישראל, המנוהלשנוהל על ידיבידי פרופ' משה יוסטמן, שואףשאף ליצור מאגר ידע בנושאי אזרחות ומדיניות אזרחית. מאגר זה ישולבשולב בשיח הציבורי וישמשכדי לשמש את דרג מקבלי ההחלטות. הפרויקטים בתחום כולליםכללו: קבוצות מחקר, קבוצות דיון, שולחנות עגולים בנושאים עדכניים הקשורים לשינוי חברתי, כנסים מקומיים ובינלאומייםובין-לאומיים וסימפוזיונים ציבוריים – מאוגדים סביב נושאים של אזרחות, [[צדק חברתי]], היחסים בין המדינה לבין החברה האזרחית, החברה הערבית בישראל, מגדר, כלכלה וחינוך.
 
=== אירועים ציבוריים ===
מכון ון ליר בירושלים מארח קשת רחבה של אירועים ציבוריים, הכוללים: כנסים, סדנאות, קולוקוויומים, סימפוזיונים ומפגשים חברתיים נוספים. בין המשתתפים ישנם אינטלקטואלים ממוסדות אקדמאיים בישראל ומרחבי העולם, כמו גם מעולמות העיתונאות, המדיניות החברתית והפוליטיקה.
 
== הנהגה ==
21

עריכות