הבדלים בין גרסאות בדף "המשבר הכלכלי העולמי (2008)"

(הבהרת המשמעות העיקרית של "ההזרמה הכמותית" אחרי המשבר הכלכלי של 2008.)
{{ערך מורחב|משבר הסאבפריים}}
המשבר הכלכלי העולמי של שנת 2008 החל לאחר שהתרחבה בארצות הברית תופעת אי פרעונן של [[אגרות חוב]] מגובות [[משכנתא]]ות אשר זכו לשם [[משבר הסאב פריים]]. [[נייר ערך מגובה משכנתא|אג"ח מגובות משכנתאות]] הן איגרות חוב שהונפקו על ידי הבנקים בהמלצת [[הממשל האמריקאי]] אשר התכוון בדרך זו לספק מימון לצורך עידוד רכישת דירות בקרב המעמד החלש בארצות הברית כדי לשייכו למעמד הבינוני. הממשל האמריקאי אפשר לבנקים המסחריים להנפיק אג"ח כנגד הלוואות המשכנתא שניתנו ללקוחותיהם.
הנפקת אג"ח כנגד הלוואת משכנתא העבירה למעשה את הסיכון הכרוך באי פרעון [[ההלוואה]] מה[[בנק]] - אל מחזיק האג"ח. בדרך זו לבנק לא היה כל אינטרס לבדוק את יכולת ההחזר של הקונה-הלווה כפי שהיה נהוג עד כה, והסיכון לאי ההחזר הוטל במלואו על בעל האג"ח (המגובה אך ורק במשכנתא שקיבל).{{ש}}
 
העברת הסיכון הכספי מכתפי הבנקים יחד עם דמי ה"תיווך" הגדולים שהרוויחו מן העסקאות בין הלווה (בעל המשכנתא) לבין הקונה של אגרות החוב, עודדה את הבנקים להגדיל את מספרם של מקבלי הלוואות המשכנתא מבלי לתת את הדין ליכולת ההחזר שלהם.
31

עריכות