הבדלים בין גרסאות בדף "בראשית (גשושית)"

(סקריפט החלפות (שנייה), אחידות במיקום הערות שוליים, הסרת רווחים מיותרים, החלפה (היה יכול))
 
====בפועל: נחיתת ריסוק בלתי מבוקרת====
בדקותבמהלך האחרונות שלתמרון הנחיתה, כשהגשושית הייתה בגובה של כעשרה קילומטרים מעל פני הירח, חלה תקלה באחתב[[יחידת מדידה אינרציאלית]], אחת משתי היחידות שמודדות את תאוצת החללית, מהשהניעה שגרם לשרשרתשרשרת אירועים שהביאועד לאיבודלאתחול התקשורתאוטונומי ולהפסקתשל פעולתהמחשב המנועוכפועל הראשי.יוצא בעתהדממת שהייתההמנוע בגובההראשי שללפרק 150זמן מטריםעד מעלשמחשב פנישב הירח,לפעול. אבדהאך סופיתהיה התקשורתזה עימהקרוב (קודםמדי לכן,לפני בגובההירח רבמכדי יותר,לבלום חזרהאת התקשורת).נפילתה כתוצאהולייצבה מכךלצורך המשיכהנחיתה הגשושיתרכה. להתקדםגם במהירותהתקשורת רבהאבדה אלזמנית פניושבה הירחלפעול. נראהבעת שהתקלותשהייתה גרמו לאתחול אוטומטיבגובה של מערכות150 הגשושית,מטרים שכתוצאהמעל ממנופני נדלק המנוע מחדשהירח, אךאבדה היהסופית זההתקשורת קרוב מדי לפני הירח מכדי לבלום את נפילתה ולייצבה לצורך נחיתה רכהעימה. לפי פרסום של SpaceIL, נפילתה החופשית של החללית החלה מגובה של עשרה קילומטרים, ככל הנראה במהירות של 400 עד 500 קמ"ש, והיא התרסקה{{הערה|{{פוסט פייסבוק|SpaceIL|SpaceIL|2248424238533731||מהתחקיר עלה כי החללית החלה ליפול נפילה חופשית מגובה של 10 ק"מ, ככל הנראה במהירות של 400 עד 500 קמ"ש עד אובדן קשר וכנראה התרסקות על אדמת הירח|{{כ}}12 באפריל 2019}}}}. לא הושגה לפיכך "נחיתה רכה", אך ישראל היא עדיין אחת משבע מדינות שהנחיתו חללית על הירח באופן כלשהו (כולל נחיתת ריסוק){{הערה|{{mako|עידו סולומון ואסף יחזקאלי|"בראשית" לא הצליחה לנחות על הירח|dd0af17d5ad0a61004|news-money/tech-q2_2019|11 באפריל 2019}}}}{{הערה| בר חיון, [https://www.space.gov.il/news-space/131587 החללית בראשית התרסקה אך רשמה ההישג היסטורי ותקדים עולמי], 11 באפריל 2019, אתר [[סוכנות החלל הישראלית]]}}.
 
==מימון הפרויקט==