הבדלים בין גרסאות בדף "אלימלך מליז'נסק"

תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
לפני מלחמת העולם היה אוהל על הקבר שבו הגיעו המוני חסידים להשתתח ולהתפלל.
 
בימי מלחמת העולם השנייה, ביקשו הגרמניים שיפתחו את הקבר לראות מה טמון בה. עפ"י עדותן של אלויוסף פאגעל ע"ה וישראל זעלנער ע"ה שהיו במקוםבנוכח היה הגוף הקדוש באותו מצב שהונח לקבורה בלי שייחסר כלום.
 
יש עדויות שמספרים שאחר שעזבו הגרמניים את הקבר פינו את הגוף הקדוש ממקומו וקברו אותו במקום אחר בכדי שלא יזלזלו בגופו של הצדיק כמו שהיו הגרמניים רגילים להרוס קברים.
12

עריכות