הבדלים בין גרסאות בדף "קין"

אין שינוי בגודל ,  לפני 3 חודשים
{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן="וכיצד נהרג קין? נעשה מלאך המות ק"ל שנה והוא נע ונד בקללה. למך בן בנו היה שביעי לדורות וסומא, היה יוצא לצוד והיה בנו אוחזו בידו. כשהיה רואה אותו תינוק היה אומר לו. אמר לו כמין חיה אני רואה. מתח את הקשת כנגדו והרג את קין. ראה אותו תינוק מרחוק הרוג וקרן במצחו. אמר לו ללמך, אבי, הרי דמות אדם הרוג וקרן במצחו. אמר לו, ווי לי, זקני הוא. טפח שתי ידיו בחרטה ונגע בראש התינוק והרגו בשוגג, שנאמר "כי איש הרגתי לפצעי וילד לחבורתי"... כיון שבאו לבית, אמר להם למך לנשיו עלו למטה אמרו לו, הרגת את קין זקנינו ותובל קין בננו, לא נעלה. אמר להן כבר נטל חלקו קין שבעה דורות, אבל אני שבעים ושבעה. אמרו לו לא נשמע לך. מה אנו מולידות למארה."}}
 
לעומת זאת ב[[מדרש רבה]]{{הערה|{{מדרש רבה|בראשית|לב|ה}}; {{מדרש רבה|שמות|לא|יז}}}} מסופר כי {{ציטוטון|היה תלוי ברפיון ובא המבול ושטפו}}. לפי מדרש זה הוא חי 10561656 שנים.
 
על פי [[ספר היובלים]] קין מת שנה לאחר שאדם מת; {{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן="...ביתו נפל עליו וימת בתוך ביתו, ויומת בקרב אבניו" (מג)}}