הבדלים בין גרסאות בדף "שירת הלויים"

== מקור המצווה ==
בתלמוד נחלקו האמוראים מהו המקור למצוות שירת הלויים. לדעת ה[[רמב"ם]] ה[[הלכה למעשה|הלכה]] היא כדעתו של [[רב יהודה]] אמר [[שמואל]] שאמר:{{ציטוטון|מנין לעיקר שירה מן התורה, שנאמר "בשם ה' אלהיו", איזהו שירות שבשם הוי אומר: זה שירה}}.
 
== זהות המשוררים ==
ה[[תנאים|תנא]] ר' [[חנינא בן אנטיגנוס]] על בני משפחות מ[[אמאוס]] בשם "בית הפגרים" ו"בית צפריה", שליוו בכלי נגינה את שירת הלויים, אף שהן עצמן נמנו עם הלויים: "מכירן הייתי ולויים היו"{{הערה|[[תוספתא]] ערכין, פרק א' הלכה ט"ו.}}. אך לדעת [[רבי מאיר]] המנגנים היו עבדי כהנים, ולדעת [[רבי יוסי]] הם היו ישראלים מיוחסים.
 
===הממונה על השירה===
משתמש אלמוני