הבדלים בין גרסאות בדף "אקדמות (כתב עת)"

כותבים - הגהה וסידור
(הוספתי עוד משתתפת קבועה למדי)
(כותבים - הגהה וסידור)
כתב העת נוסד במטרה לחבר את היצירה התורנית הקלאסית והיצירה האקדמית, תוך שימוש במתודות ובתובנות מודרניות, ולעיתים אף פוסט-מודרניות.
 
בין הכותבים היו הרב(רשימה דחלקית, לפי א"רב): הרב [[יהודהדוד ברנדסביגמן]], פרופ' [[שלוםחנוך רוזנברגבן פזי]], פרופ' [[תמרבנימין רוסבראון]], הרב פרופ' [[יובליהודה שרלוברנדס]], פרופ' [[אליעזר דון יחיא (משפטן)|אליעזר דון יחיא]], פרופ' [[דוד הנשקה]], הרבד"ר [[דודמשה ביגמןהלינגר]], הרבהרבנית ד"ר [[בנימיןמיכל לאוטיקוצ'ינסקי]], פרופ' [[אשר כהן (מדעי המדינה)|אשר כהן]], פרופ' [[אליעזר דון יחיא (משפטן)|אליעזר דון יחיא]], ד"ר [[ברוך כהנא]],הרבנית הרב ד"ר מיכל[[בנימין טיקוצ'ינסקילאו]], ד"ר [[יעל לוין]], ד"רפרופ' חנוך[[שלום בן פזירוזנברג]], ד"רפרופ' [[אבינועם רוזנק]], פרופ' [[בנימיןתמר בראוןרוס]], וד"רהרב [[משהיובל הלינגרשרלו]].
 
כתב העת יצא ברציפות במשך קרוב לשני עשורים, כאשר ברוב שנותיו יצאו שני גיליונות בשנה. אחרי גיליון כז יצא כתב העת לפגרה של שנה וחצי, ולאחריה יצאו עוד שלושה גיליונות עד שבגיליון ל הודיע כתב העת על סגירתו. באביב 2019 הודיע 'בית מורשה' על חידוש פרסום כתב העת, והוציא עוד גיליון אחד, בעריכתה של הדס אחיטוב. אולם לא ברור האם ימשיך כתב העת לראות אור.