הבדלים בין גרסאות בדף "הגונב אחר הגנב"

'''הגונב מגנב פטור''' הוא שמו המקוצר של דין [[הלכה|הלכתי]], שלפיו הגונב חפץ גנוב מ[[גנבה (משפט עברי)|גנב]] פטור (רק) מ[[תשלומי כפל|תשלום הכפל]] המוטל במקרה של גנבה.
 
טעות רווחת היא, כי הגונב מן הגנב פטור לגמרי מתשלום או החזרת הגניבה. כביכול לגנב באשר הוא גנב אין זכויות ממוניות. הבנה זו מקורה בטעות, על הגונב מן הגנב חלה חובה להשיב את החפץ הנגנב לבעליו החוקיים, ככל גנב באשר הוא. רק שהוא פטור מהקנס הנוסף שאותו מחייבים בגניבה. או בלשון חז"ל - הגנב פטור מתשלום הכפל אבל חייב בתשלום הקרן{{ביאור|ערכו המלא של החפץ}}.
 
== מקור הדין ==