חיים לוי (רב קראי) – הבדלי גרסאות

הגהה והוספה
מ (הגהה)
(הגהה והוספה)
בשנת 1966 עת סיים הרב עובדיה מצליח את תפקידו כרב הקהילה באשדוד הרב חיים לוי פרש משירותו במשטרת ישראל ונתמנה במקומו לרב הקהילה באשדוד. במהלך תפקידו כרבה הקראי של אשדוד הוא הוביל את מאבק הקהילה לזכותה מימים ימימה למוסדות קהילה ודת. וחתונת ביתו הבכורה מוניקה לבחיר ליבה משה מרזוק שהייתה במהלך תקופה סוערת זאת סוקרה בהרחבה בעיתונות.{{הערה|{{דבר|ק. וייס|(צילום)|1970/03/19|01100}}}}
 
עםבמהלך מינויו של הרב לתפקיד באשדודכהונתו החלה תקופת פריחה שכמותה לא ידעה העדההקהילה. הרב חיים לוי יזם ימי עיון ולימוד וערבי גיבוש לבני הקהילה. בתקופה זאתהעדה פעלופעל להקמת בית הכנסת "ענן הנשיא" באשדודבעיר והדפסת מהדורה ראשונה של ספרי התפילה של העדה באה"קאשדוד. במסגרת תפקידו הוא יצר וחיזק את הקשרים עם הקהילות מעבר לים וצא לביקורים בצרפת טורקיה וחצי האי קרים ונפגש עם ראשי הקהילה ובני העדה. במסגרת ביקורו בקהילה בארצות הברית הרצה הרב חיים לוי באוניברסיטת "בארקלי" בפני חוקרים ותלמידים בנושא הקראות.
 
=== כתביו ===
הרב ראה בהקניית החינוך למורשת העדה ערך עליון והוא פעלערך להוצאתווהוציא לאור את המהדורה הראשונה של ספרי התפילה של העדה באה"ק. הוא תרגם את ספר המעמד האישי של המשפטן המשורר והפילוסוף היהודי קראי [[מוראד פרג|מורד "בק" פרג אלישע]]. בהמשך גם כתבוכתב שני ספרי לימוד ומבוא: "מעיין חיים" ו"תולדות חיים" המשמשים כחומר בסיסי לבני העדהיסוד ללימוד והבנת הקראות .הואהרב הרצה בעניין הקראים בחוגים ללימודי יהדות באוניברסיטאות ברחבי הארץ ופעל יחד עם חוקרי אקדמיה להבנת חשיבותה ותרומתה של הקראות למחשבת ישראל. בחירתו לרב ראשי עם סיום תפקידו של הרב עמנואל מסעודה היה אך טבעי. כרבה הראשי של העדה בארץ ישראל המשיך הרב לקדם את מורשת בני הקהילה בישראל ובעולם וכן פעל רבות בעניינים מנהלתיים מול משרדי הממשלה.
 
=== יחסו לרבנים ===