חלוקת פולינומים – הבדלי גרסאות

\overline{ a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_{n-k}x^{n-k}+...+a_1x+a_0}\vert{b_kx^k+b_{k-1}x^{k-1}+...+b_1x+b_0}\\
{\color{White}} {a_nx^n + b_{k-1}\frac{a_n}{b_k}x^{n-k} + ... +b_0\frac{a_n}{b_k}x^{n-k}}\\
\end{array}
</math>
</li>
<li>
נחסר את התוצאה שרשמנו מהאיברים שמעליה ומיד לאחר מכן, נעתיק מטה את האיבר הראשון מימין לאיברי המחלק שביצענו עליהן כעת פעולה.
:<math>
\begin{array}{l}
{\color{White} x-3 ) }x^2\\
\overline{ x^3 - 2x^2 + 0x - 4}\vert{x-3}\\
{\color{White}} \underline{x^3 - 3x^2}\\
{\color{White}0x^3} + {\color{White}}x^2 + 0x
\end{array}
</math>