עבודה (פיזיקה) – הבדלי גרסאות

←‏עבודה ואנרגיה: הגהה, ניסוח, עריכה (השלמת נוסחה חלקית)
(תמונה)
(←‏עבודה ואנרגיה: הגהה, ניסוח, עריכה (השלמת נוסחה חלקית))
 
== עבודה ואנרגיה ==
עבודה ו[[אנרגיה]] קשורות זו בזו: על פי [[משפט עבודה-אנרגיה|משפט העבודה-אנרגיה]], שינוי ב[[אנרגיה קינטית|אנרגיה הקינטית]] של גוף בתנועה, שווה לעבודה הכוללת שבוצעה על הגוף במהלך תנועה זו (שהיא גם העבודה של הכוח השקול).:
 
<math>W=\Delta E_k=\Delta \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2</math>
כאשר <math>v_i</math> מהירות הגוף בהתחלה, <math>v_f</math> מהירות הגוף בסוף, ו-<math>m</math> מסת הגוף.
 
כאשר הגוף הוא לאאינו נקודתי אלא(אך גוףבתנאי שהוא צפיד, (כלומר, בלי דרגות חופש פנימיות), העבודההשינוי מתחלקתבאנרגיה לאנרגיההקינטית קינטיתשלו שקשורהמתחלק למהירותלשינוי הגוףבאנרגיה ואנרגיה קינטיתהקינטית שקשורה לסיבובלמהירות הגוף:הקווית <math>W=\Deltaשל E_kהגוף, =ולשינוי \Deltaבאנרגיה \leftהקינטית ( \frac{1}{2}mv^2 +\frac{1}{2} I \omega^2 \right )</math> כאשר <math>I</math>שקשורה ל[[מומנטתנועה התמדמעגלית|מומנטתדירות ההתמדסיבוב הגוף]] של הגוף ו-<math>\omega </math> תדירות הסיבוב שלו סביב עצמו. :
 
<math>W=\Delta E_k = \Delta \left ( \frac{1}{2}mv^2 +\frac{1}{2} I \omega^2 \right ) = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 +\frac{1}{2} I \omega_f^2 - \frac{1}{2} I \omega_i^2 </math>
את העבודה שמבצע [[כוח משמר]] על גוף אפשר לראות כמינוס שינוי ב[[אנרגיה פוטנציאלית|אנרגיה הפוטנציאלית]], כלומר כשכוח כזה עושה עבודה חיובית האנרגיה הפוטנציאלית יורדת ואפשר לראות זאת כאילו היא עברה אל האנרגיה הקינטית של הגוף, ולהפך.
 
כאשר <math>I</math> [[מומנט התמד|מומנט ההתמד]] של הגוף, <math>\omega_i </math> תדירות הסיבוב ההתחלתית שלו, ו-<math>\omega_f </math> תדירות הסיבוב בגמר השינוי.
 
את העבודה שמבצע [[כוח משמר]] על גוף אפשר לראות כמינוסכגריעת שינוי ב[[אנרגיה פוטנציאלית|אנרגיה הפוטנציאלית]], כלומר כשכוח כזה עושה עבודה חיובית האנרגיה הפוטנציאלית יורדת ואפשר לראות זאת כאילו היא עברה אל האנרגיה הקינטית של הגוף, ולהפך.
 
<math>W=-\Delta PE</math>
 
[[קובץ:Imperial Horsepower.svg|ממוזער|250px|שמאל|[[כח סוס]]]]
 
 
== עבודה ושימור אנרגיה ==