קלון (משפט) – הבדלי גרסאות

נוספו 102 בתים ,  לפני 5 חודשים
הוספת קישור לחוק יסוד הכנסת
(←‏יישום בפועל: הדוגמאות האלו לא מוסיפות להבנה של הכלל, הן לא יצרו תקדים, וכולן מהשנים בהן נערך הערך, חדשותיות ומיותרות.)
(הוספת קישור לחוק יסוד הכנסת)
== הגבלות על מי שעבר עבירה שיש עמה קלון ==
רבים מחוקי מדינת ישראל שוללים מאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון את הזכות לכהן במשרה ציבורית או בתפקיד המצריך אמון מיוחד. דוגמאות לכך:
* [[חוק יסוד: הכנסת]] שולל את הזכות להיבחר לכנסת ממי שנידון, בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי אין עם העבירה שבה הורשע משום קלון. כלל דומה חל על מועמדים בבחירות ל[[רשות מקומית]], בהתאם ל[[חוק הרשויות המקומיות (בחירות)]], תשכ"ה-1965. החוק גם קובע כי חבר הכנסת שהורשע בפסק דין סופי בעבירה פלילית, וקבע בית המשפט, שיש עם העבירה קלון, תיפסק חברותו בכנסת ביום שפסק הדין נעשה סופי.[10]
* [[חוק יסוד: הממשלה]] קובע בסעיף 6 כי לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר וביום מינויו טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר אם קבע בית המשפט כי יש עם העבירה שבה הורשע משום קלון. לגבי [[ראש ממשלת ישראל|ראש הממשלה]], קובע החוק (בסעיף 18) כי "הכנסת רשאית, בהחלטה ברוב חבריה, להעביר מכהונתו את ראש הממשלה שהורשע בעבירה ובית המשפט קבע בפסק דינו שיש עימה משום קלון". לגבי [[שר]] מכהן נקבע (בסעיף 23) כי "בית המשפט שהרשיע שר בעבירה, יקבע בפסק דינו אם יש באותה עבירה משום קלון; קבע בית המשפט כאמור, תיפסק כהונתו של השר ביום מתן פסק הדין." אותו הדין חל גם לגבי [[סגן שר]] (סעיף 27).
* [[חוק בתי המשפט]] [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 קובע כי [[הוועדה לבחירת שופטים]] לא תציע מינוי של [[שופט]], אם המועמד הורשע בעבירה פלילית שיש בה, בנסיבות העניין, משום קלון.
== קישורים חיצוניים ==
*{{DOC}} [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/05980A34-34BB-49CA-A157-90618856FD40/0/work.doc מקצועות בהם פסול בעל רישום פלילי מלעסוק], באתר משרד המשפטים
*חוק יסוד הכנסת : https://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Documents/yesod4.pdf
 
== הערות שוליים ==
משתמש אלמוני