הבדלים בין גרסאות בדף "מטה אהרן"

הוסרו 2,452 בתים ,  לפני 13 שנים
שכתוב
(שכתוב)
'''מטה אהרן''' מוזכר גם בספר שמות ד כ בשם "מטה האלהים" ,ובשמות יד טו "מטך" (מטה משה) ,הוא המטה איתו מתיצביםמתיצב [[משהאהרון]] ו[[אהרן]] בציווי יהוה אל מול [[פרעה]] ,איתו מבצעיםואיתו אתהוא עשרת המכות במבצע [[מצרים]]עשר ,המכות|שלוש את הנס ב[[קריעת ים סוףמכות]] ומופתים נוספיםבמצרים.
 
יש דעה במדרש שמטה זה היה גם [[מטה משה|מטהו של משה]]: {{ציטוטון|כשעשה בו אהרן נסים, נקרא על שמו, שנאמר (שמות ז, יב): מטה אהרן.
בתחילה משמש המטה לביצוע מעשה מופת לבקשת פרעה
ובזמן שעשיתי אני בו נסים, נקרא על שמי.
שמות פרק ז "וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר. "כִּי יְדַבֵּר אֲלֵכֶם פַּרְעֹה לֵאמֹר, תְּנוּ לָכֶם מוֹפֵת; וְאָמַרְתָּ אֶל-אַהֲרֹן, קַח אֶת-מַטְּךָ וְהַשְׁלֵךְ לִפְנֵי-פַרְעֹה--יְהִי לְתַנִּין" ,
ובזמן שהקדוש ברוך הוא עושה נסים, נקרא על שמו, שנאמר: ומטה האלהים:}}
גם חרטומי מצרים משליכים את מטותיהם בלהטיהם ויהיו לתנינים ,לאחר מכן בולע המטה את מטותיהם .
([[שמות רבה]] כו:ג)
 
שמותבתחילה פרקמשמש זהמטה לביצוע מעשה מופת לבקשת פרעה: "וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר. "כִּי יְדַבֵּר אֲלֵכֶם פַּרְעֹה לֵאמֹר, תְּנוּ לָכֶם מוֹפֵת; וְאָמַרְתָּ אֶל-אַהֲרֹן, קַח אֶת-מַטְּךָ וְהַשְׁלֵךְ לִפְנֵי-פַרְעֹה--יְהִי לְתַנִּין" ([[שמות]] ז:9),
לפי חז"ל מטה אהרן נעשה לנחש בעוד שחרטומי מצרים שהשתמשו בכישוף היו נעלמים מטותיהם ובמקומם היה מופיע נחש ,בנוסף לזה בלע מטה אהרן את מטות החרטומים שלא יאמרו שדרכם של בעלי חיים לאכול זה את זה ,אלה ששב ונעשה למטה ואז בלעם.
גם חרטומי מצרים משליכים את מטותיהם בלהטיהם ויהיו לתנינים , לאחר מכן בולע המטה את מטותיהם .
 
לפי חז"ל מטה אהרןאהרון נעשה לנחש בעוד שחרטומי מצרים שהשתמשו בכישוף היו נעלמים מטותיהם ובמקומם היה מופיע נחש , בנוסף לזה בלע מטה אהרן את מטות החרטומים שלא יאמרו שדרכם של בעלי חיים לאכול זה את זה , אלה ששב ונעשה למטה ואז בלעם.
פרעה אשר הכביד יהוה את ליבו להוציא את ישראל ממצרים לא שומע אליהם ומביא לתחילת המכות
שמות פרק ז "וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, אֱמֹר אֶל-אַהֲרֹן קַח מַטְּךָ וּנְטֵה-יָדְךָ עַל-מֵימֵי מִצְרַיִם עַל-נַהֲרֹתָם עַל-יְאֹרֵיהֶם וְעַל-אַגְמֵיהֶם וְעַל כָּל-מִקְוֵה מֵימֵיהֶם--וְיִהְיוּ-דָם" .
 
שמותהמטה פרקמוזכר זגם במכה הראשונה ב[[עשר המכות]]- מכת דם: "וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, אֱמֹר אֶל-אַהֲרֹן קַח מַטְּךָ וּנְטֵה-יָדְךָ עַל-מֵימֵי מִצְרַיִם עַל-נַהֲרֹתָם עַל-יְאֹרֵיהֶם וְעַל-אַגְמֵיהֶם וְעַל כָּל-מִקְוֵה מֵימֵיהֶם--וְיִהְיוּ-דָם" (שמות ז: 19), וכן במכות צפרדע וכינים.
בחטא מי המריבה מכה משה את הסלע במטה בניגוד לדבר יהוה שציווה אותו לדבר אל הסלע על מנת להוציא מים דבר שמנע ממשה את הכניסה לארץ ישראל.
הסיבה לציווי לדבר אל הסלע שלא יאמרו עמי העולם שהיה זה מטה קסמים וכל אדם שהיה בידו המטה יכל לעשות כמעשי משה ואהרון ,אלא ללמדך שבדבר יהוה נעשו הניסים .
 
 
== סיפור המטה במדרש ==
 
המדרש מספר על גלגולו של המטה החל באדם הראשון ועד משה רבנו
ילקוט שמעוני שמות פרק ב
"ויהי בהתפללו ויבט בצדו והנה מטה ספיר מוצב ארצה והוא נטוע בתוך הגנה ויקרב אל המטה והנה חקוק בו שם ה' אלקים צבאות כתוב ומפורש על המטה ויקרא בו ויתלשהו כהתלש עץ יער מסבכו ויהי למטה בכפו. הוא המטה הנברא בתבל מפעלות אלקים אחרי בוראו שמים וארץ וכל צבאם ימים ונהרות וכל דגתם. ויהי בהגרש אדם מגן עדן ויקח את כל המטה בידו ויצא ויעבוד את האדמה אשר לוקח משם ויגיע המטה עד נח ויותר אל שם ואל תולדותיו עד הגעתו אל ידי אברהם העברי ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק גם את מטה האותיות ירוש ירש. ויהי כברוח יעקב פדנה ארם ויקחהו בידו ובבואו אל יצחק אביו בארה שבע נטוש לא נטשו וברדתו מצרימה לקחו בידו ויתנהו אל יוסף שכם אחד על אחיו כי באמצו לקחו יעקב מיד עשו אבי אדום. ויהי אחרי מות יוסף וישבו שרי מצרים בית יוסף ויגיע המטה אל יד רעואל המדיני ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו ויטעהו בתוך גנתו. ויבחנו כל גבורי קיני לתלשו בבקשם לקחת צפורה בתו ולא יכלו וישאר בתוך הגן עד בוא אשר לו המשפט ויקחהו. ויהי כראות רעואל את המטה בידו ויתמה על ככה ויתן רעואל צפורה בתו למשה"
 
המטה גם מוזכר בפרקי אבות פרק ה "עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ,פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן '''והמטה''' והשמיר והכתב והמכתב והלוחות .
 
== המטה במשכן ==
מחלוקת [[קורח]] ועדתו על מינוי אהרן מביאה את העם להלין על משה ואהרן שהביאו עליהם את הרעה הזאת והמגפה אשר פרצה בקרבם ,בעקבות אירוע זה מצווה יהוה את משה לקחת שנים עשר מטות מבתי האב של נשיאי השבטים לרשום את שמותם ולשימם עם מטה אהרן שייצג את שבט לוי ב[[משכן]] ,במדבר יזומטה אהרון הוא היחיד כגשפורח: "וַיְהִי מִמָּחֳרָת, וַיָּבֹא מֹשֶׁה אֶל-אֹהֶל הָעֵדוּת, וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּה-אַהֲרֹן, לְבֵית לֵוִי; וַיֹּצֵא פֶרַח וַיָּצֵץ צִיץ, וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִים" בוחר([[במדבר]] יהוה במטה אהרן לשרת בכהונה לפניויז: 23).
 
מחלוקת [[קורח]] ועדתו על מינוי אהרן מביאה את העם להלין על משה ואהרן שהביאו עליהם את הרעה הזאת והמגפה אשר פרצה בקרבם ,בעקבות אירוע זה מצווה יהוה את משה לקחת שנים עשר מטות מבתי האב של נשיאי השבטים לרשום את שמותם ולשימם עם מטה אהרן שייצג את שבט לוי ב[[משכן]] ,במדבר יז כג "וַיְהִי מִמָּחֳרָת, וַיָּבֹא מֹשֶׁה אֶל-אֹהֶל הָעֵדוּת, וְהִנֵּה פָּרַח מַטֵּה-אַהֲרֹן, לְבֵית לֵוִי; וַיֹּצֵא פֶרַח וַיָּצֵץ צִיץ, וַיִּגְמֹל שְׁקֵדִים" בוחר יהוה במטה אהרן לשרת בכהונה לפניו .
לאור הנס שנעשה מצווה משה לשים את מטה אהרון במשכן ,במדבר יז כה "וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, הָשֵׁב אֶת-מַטֵּה אַהֲרֹן לִפְנֵי הָעֵדוּת, לְמִשְׁמֶרֶת לְאוֹת, לִבְנֵי-מֶרִי; וּתְכַל תְּלוּנֹּתָם מֵעָלַי, וְלֹא יָמֻתוּ".
 
לאחר בניית [[בית המקדש]] שכן מטה אהרן ב [[קודש הקודשים|דביר]] יחד עם [[ארון הברית]] .
 
==הפרח==
 
מטה אהרון הוא גם שמו העממי של הפרח '''[[לופית מצוייה]]''' ממשפחת ה'''לופיים''' על שום השזרה דמוית מקל כפוף בראשו.
 
 
2,241

עריכות