Difference between revisions of "קדש (מדבר צין)"

m
בוט - מחליף שניה בשנייה
m (ראה->ראו)
m (בוט - מחליף שניה בשנייה)
כבר רש"י בזמנו, עלה על כך שבתנ"ך מוזכרים שני מקומות בשם קדש: אחד במדבר פארן ואחד במדבר צין: "ושני קדש היו: …מבחינים בין קדש ברנע שבמדבר פארן, לבין קדש של מי מריבה אשר במדבר צין". רש"י לבמדבר ל"ב.
 
גם הרמב"ן מבחין בשני קדש: "כי קדש אשר כתוב בו (דברים א מו) ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם, הוא קדש ברנע והוא במדבר פארן, ומשם נשתלחו המרגלים בשנה השניההשנייה ושם חזרו, אבל קדש זה הוא במדבר צין ובאו שם בשנת הארבעים ושם מתה מרים". רמב"ן במדבר כ.
 
יציאת מצרים קושרת את קדש עם [[אדום]] ועם [[פטרה]]. משה פונה אל מלך אדום: "בְקָדֵשׁ, עִיר קְצֵה גְבוּלֶךָ" במדבר כ'.
68,018

edits