בית הספר ללימודים מתקדמים (אוניברסיטת לונדון) – שפות אחרות