הארמייה הראשונה (האימפריה האוסטרו-הונגרית) – שפות אחרות