המפלגה הקומוניסטית הבריטית (אחרי 1988) – שפות אחרות